Asiakirjoista perittävät maksut

Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteen, kopion tai tulosteen muodossa

- 0,50 €/sivu

Erityistoimenpiteitä vaativasta tiedon antamisesta asiakirjan, kopion tai tulosteen muodossa kiinteät perusmaksut:

- normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h) 10 €
- vaativa tiedonhaku (työaika 2 5 h) 20 €
- hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä >5 h) 30 €

Perusmaksun lisäksi peritään 0,50 €/sivu.

(KH:n päätös § 284 17.9.2007)