Alipi - Alueellinen Integraatiopalvelupiste - Regional Intergration Service Point

Alipi tarjoaa maahanmuuttoon liittyviä ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita.

Orimattila on mukana Päijät-Hämeen Maahanmuutto-ohjelmassa 2016-2020. Ohjelma liitteenä.

Alipin palvelunumero Orimattilan asukkaille on 03 818 3195.

Soita ja varaa aika arkisin klo 9 - 15
Annamme tarvittaessa neuvontaa myös Orimattilassa.

Palveluneuvoja palvelee suomeksi, venäjäksi ja englanniksi (tulkki tilataan tarvittaessa).

Ohjaus- ja palveluneuvonta on maksutonta.

Tarjoamme Sinulle henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta elämän eri alueilla:

•maahanmuuttoon liittyvät asiat (maistraatti, Kela, lupa-asiat)
•tietoja maahanmuuttajien oikeuksista ja velvollisuuksista (lainsäädäntö)
•neuvontaa ja tiedotusta suomalaisen yhteiskunnan palveluista
•sosiaaliturvaan liittyvät asiat (sosiaalitoimi, Kela)
•neuvontaa arkielämään liittyvissä asioissa (asuminen, päivähoito, kouluasiat, jne.)
• työllistymiseen liittyvää neuvontaa
•kriisitilanteet (perhe- ja muut kriisit)
•arkielämän muut pulmatilanteet

Viranomaisille, järjestöille ja muille tahoille annetaan neuvontaa sekä konsultointipalveluja maahanmuuttoasioissa:

•yleisneuvonta maahanmuuttoasioissa
•konsultointi yksittäisissä asiakastapauksissa


Lämpimästi tervetuloa juttelemaan Alipin palveluohjaajan kanssa!


www.alipi.fi

* * *

Alipi offers information, guidance and consultation in matters related to immigration.

Service line number for citizens of Orimattila, Pukkila and Myrskylä is 03 818 3195.
Services are abailable in Finnish, Russian, English.
Call an make an appointment. If needed a service counsellor will come to Orimattila.

Alipi’s services are free of charge.

You can get guidance and consultation for example in following issues:

•matters related to immigration (registration, Kela, permits)
•information related to immigrant's rights and obligations (legislation)
•information and guidance about the services in Finnish society
•social security issues (income support, Kela)
•work related matters (CV, work application)
•everyday life (living, day care, schooling)
•crisis situations (family and/or other crisis)
•other everyday dilemmas

For authorities, organizations and other parties Alipi offers consultation on for example in following issues:

•general guidance on immigration matters
•consultation on individual customer cases

If needed, an interpreter will be used (if you need an interpreter, please make an appointment in advance).


You are welcomed to come and talk with a Service Counsellor!

www.alipi.fi


TEM julkaisi tietopaketin huhtikuussa 2016

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi maahanmuuton ja kotoutumisen tietopaketin tem.fi:ssä. Paketti sisältää maahanmuuton ja kotoutumisen perustietoa ja -tilastoja, keskeiset käsitteet ja lait, tietoa kansalaisuuden hakemisesta sekä kolme esimerkkiä erilaisista kotoutumispoluista. Lisäksi materiaalin yhteyteen on koottu runsaasti linkkejä, joiden kautta löydät lisätietoa aiheesta.
Pakettiin pääset tästä.
Tietopaketti myös pdf-liitteenä.


Kotouttaminen.fi

Kotoutumislain verkkokäsikirja tarjoaa kotouttamistoimijoille ajantasaista tietoa kotoutumislain soveltamisesta.


Maahanmuuttoviraston videot

Maahanmuuttoviraston tuottamat videot löytyvät maahanmuuttoviraston kotisivuilta
ja Maahanmuuttoviraston Youtube-kanavasta

Videoita mm. darin, englannin, arabian kielillä.


KELAN etäpalvelut venäjäksi, kurdin soraniksi ja saameksi

Etäpalvelussa Kelan palveluneuvoja neuvoo asiakasta kuvayhteyden välityksellä.
Venäjänkielinen palvelu on ollut kuvayhteyden välityksellä tarjotuista kielipalveluista suosituin, ja sitä kehitetään edelleen.

Etäpalvelun käyttäminen on asiakkaalle maksutonta, eikä se vaadi erityistä tietoteknistä osaamista. Asiakas tarvitsee kuitenkin tietokoneen, jossa on sekä kamera että riittävästi laajakaistakapasiteettia.
Etäpalvelun avulla Kela-asiat voi hoitaa kätevästi vaikka kotoa käsin. Palveluneuvoja voi myös opastaa asiakasta Kelan verkkoasiointipalvelun käytössä.
Kuvayhteyden välityksellä annettava palvelu vastaa toimistopalvelua.

Neuvontaa kurdin soraniksi
Kuvayhteyden Kelan kurdin soraninkieliseen asiakaspalveluun voi ottaa torstaisin klo 12–16. Palvelun avulla esimerkiksi oleskeluluvan saaneet, kurdin sorania puhuvat maahanmuuttajat voivat hoitaa sosiaaliturvaan liittyvät asiansa omalla äidinkielellään.

Lisätietoja asiakkaille:
Verkossa www.kela.fi/etapalvelu
Etäpalvelu venäjäksi, Pусский
Etäpalvelu kurdin soraniksi, Kurdi (soranî)
Etäpalvelu koltansaameksi, Nuõrttsäämas
Etäpalvelu pohjoissaameksi, Davvisámegiella