Koululaisliikunta

Näillä sivuilla esitellään Orimattilan kaupungin koululaisliikuntatoimintaa.

Yleistä

Orimattilan kaupungin koulutoimi vastaa koululaisille järjestettävistä urheilukilpailuista. Kilpailut ovat avoimia kaikille orimattilalaisissa peruskouluissa ja lukioissa opiskeleville oppilaille. Oppilasurheilukilpailuja järjestetään yleisimmissä koululiikuntalajeissa Orimattilan koulujen välisinä kilpailuina.

Orimattilan koululaiskilpailujen järjestämisestä seuraavaa:

• Yhteyshenkilö vastaa yhteydenotosta järjestävään tahoon hyvissä ajoin ennen kisatapahtumaa
• Kisojen lajit sopii yhteyshenkilö yhdessä seuran edustajien kanssa
• Palkinnot kisoihin hankkii yhteyshenkilö
• Kisoihin kyyditys keskitetysti muilta kuin keskustan koululta Jari Railion kautta
• Jokainen koulu nimeää vastuuhenkilön, joka vastaa koulullaan tiedon levittämisestä kisoista koulullaan, jolloin kaikki opettajat tietävät kisoista. Vastuuhenkilö kerää koulultaan ilmoittautumiset sekä vastaa omien urheilijoittensa ruokailuista, eväistä ja myös mahdollisista mehutarjoiluista

Koululiikuntaliiton kilpailuihin, niin yksilö- kuin joukkuelajeihinkin, lähetetään vain sellaisia urheilijoita, jotka ovat säännöllisen harjoittelun piirissä seuroissa tai harrastavat lajia säännöllisesti. Joukkuelajeihin osallistuttaessa voidaan mukaan ottaa myös oppilaita, joita tarvitaan joukkueeseen, jotta KLL:n sarjoihin kannattaa ilmoittautua.

Joka vuoden toukokuussa kokoontuu koululiikuntatyöryhmä, joka katsoo seuraavan lukuvuoden KLL:n kisat.

Ilmoittautuminen kilpailuihin

Kaikkiin kilpailuihin ilmoittaudutaan määräpäivään mennessä ja jokaisen koulun vastuuhenkilö ilmoittaa koulunsa osanottajat järjestävälle taholle ennen eräpäivää kutsussa mainitussa muodossa. Ilmoittautumisohjeet ja -ajat ovat aina ko. kilpailukutsussa.

Huoltajat kilpailuihin

Kisoissa oltava riittävästi koulun henkilökuntaa huomioiden koulun kisaan osallistuvien oppilaiden kokonaismäärän. Kilpailuihin lähtevän opettajan tehtävät hoidetaan koulun sisäisin järjestelyin. KLL:n valtakunnallisiin kilpailuihin tulee jo ennen ilmoittautumista tietää huoltaja, joka lähtee oppilaiden mukana matkalle. Huoltaja voi olla opettajan lisäksi myös äiti/isä/valmentaja/tai joku muu täysi-ikäinen.

Matkat kilpailuihin

Jokaisen koulun vastuuhenkilön vastaa/tekee rehtorin ohjeiden mukaan turvalliset siirtymisohjeet kisapaikalle ja kisapaikalta takaisin kouluun.

Koululiikuntaan koskevat tiedustelut:

Jouko Valkonen
koululiikunnan vastaava
puh. 040 750 9792
sähköposti: jouko.valkonen(at)orimattila.fi