Edunvalvonta, Lahden oikeusaputoimisto, edunvalvontayksikkö
Osoite: Aleksanterinkatu 24 A, 3 krs. 15140 Lahti
Puhelin: 029 565 2700
Aukioloajat

Yleinen edunvalvonta

Lahden oikeusaputoimisto järjestää edunvalvontapalvelut Orimattilan kaupungin asukkaille. Edunvalvonnan toimipaikka on osoitteessa Aleksanterinkatu 24 A, 3. krs. 15140 Lahti

5. yleinen edunvalvoja Markku Malinen puh. 050 550 3782
kristiina.tapionlinna(at)oikeus.fi
Edunvalvontasihteeri Aila Virtanen, puh. 029 365 2715 aila.virtanen(at)oikeus.fi

Oikeusaputoimisto vastaa jatkossa yleisten edunvalvontapalvelujen järjestämisestä.

Holhoustoimen edunvalvontapalvelut tuottaa valtio. Valtion oikeusaputoimistolla on kaksi tehtävää; yleinen edunvalvonta ja oikeusapu.

Edunvalvoja voi olla tarpeen, jos henkilö ei kykene itse valvomaan omaa etuaan ja tarvitsee siksi tuekseen jonkun hoitamaan taloudellisia ja tarvittaessa myös henkilökohtaisia asioitaan. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi muistisairaudet, mielenterveysongelmat tai kehitysvammaisuus.

Edunvalvoja toimii usen tukea tarvitsevan lapsi, aviopuoliso tai muu läheinen. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja, joka hoitaa näitä tehtäviä virkansa puolesta. Tämän yleisen edunvalvonnan järjestämisestä vastaavat vuoden alusta siis oikeusaputoimistot. Muutos ei vaikuta edunvalvonnassa olevien asemaan tai sellaisen yksityisen henkilön tehtäviin, joka toimii toisen edunvalvojana.

Maistraatti on jatkossakin se viranomainen, joka neuvoo ja opastaa menettelytavoissa edunvalvojan saamiseksi. Samoin edunvalvojan määrää edelleen joko maistraatti tai käräjäoikeus. Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa kuten tähänkin saakka.

Lisätietoja:
Johtava yleinen edunvalvoja Sulevi Mikkonen,
puh. 050 550 3483
Aleksanterinkatu 26 A 3, 151410 Lahti
sulevi.mikkonen(at)oikeus.fi