Päätös melua aiheuttavasta toiminnasta tehdystä ilmoituksesta

Pvm: 03.01.2017 - 03.02.2017
Klo: 15:00

/ Hennan asemanseudun rakentaminen, Lemminkäinen Infra Oy


Ympäristötarkastaja on tehnyt 2.1.2017 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua koskevasta ilmoituksesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 4.1.2017.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Lemminkäinen Infra Oy
Vartiokallionkatu 2
15160 LAHTI

PÄÄTÖS
Päätös koskee Hennan asemanseudun rakentamisessa tehtävää louhintaa, paalutusta ja sillanrakentamista. Toiminnan sijaintipaikka on Huhdanojantie 961, Luhtikylä. Työt alueella alkavat 2.1.2017 ja päättyvät 15.9.2017. Melua aiheuttavia työvaiheita tehdään keskimäärin 15 vuorokauden aikana. Toiminta-aika on pääsääntöisesti ma–pe klo 06–20. Tarvittaessa töitä tehdään ma–su klo 06–06.

Päätös ja päätösasiakirjat ovat nähtävillä Orimattilan kaupungin asiakaspalvelussa julkipanoajan.

JULKIPANOAIKA
3.1. – 3.2.2017

MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusaika on sama kuin julkipanoaika.

LISÄTIETOJA
Ympäristötarkastaja Heli Kanto, p. 044 781 3731

Orimattilassa 3.1.2016

Ympäristölautakunta