Maa-aines- ja ympäristölupahakemus/Pärhä Oy

Pvm: 15.12.2016 - 16.01.2017
Klo: 17:00


Seuraava yhdistetty maa-aines- ja ympäristölupahakemus on saatettu vireille:

Pärhä Oy:n (Sepänjoentie 125A, 16330 Heinämaa) maa-aines/ympäristölupahakemus soran ja hiekan ottoon sekä alueelta otettujen ja muualta tuotavan maa- ja kiviaineksen murskaukseen, käsittelyyn ja välivarastointiin Orimattilan Heinämaan kylän seuraavilla kiinteistöillä: Soramaa RN:o 1:123 ja Palaneenkankaan sora-alue RN:o 13:3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Kyseessä on uusi toiminta. Lupaa haetaan toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta.

Lupahakemusta koskeva kuulutus on yleisesti nähtävillä 15.12.2016 -16.1.2017 välisen ajan kaupungintalolla (os. Erkontie 9) virka-aikana sekä osoitteessa www.orimattila.fi.

Orimattilan ympäristölautakunta