Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupahakemus Päijänteen ympäriajoon/Orimattilan maastokoe

Pvm: 09.02.2017 - 23.02.2017
Klo: 16:00


ASIA
Maastoliikennelupahakemus Päijänteen ympäriajo 26.3.2017; Orimattilan maastokoe klo 10:00-14:00

ILMOITTAJA
Helsingin Moottorikerho ry
c/o Mervi Sillman
Graniittitie 6 A 1, 00710 HELSINKI

SIJAINTI
Huhdanojan ja Sammaliston maasto, Orimattila

TOIMINTA
Arviolta 250 moottoripyörää, jotka järjestäjän mukaan täyttävät tieliikennelain ja –asetuksen vaatimukset, osallistuvat sunnuntaina 26.3.2017 pidettävään 82. Päijänteen Ympäriajo –nimiseen enduro-moottoripyöräkilpailuun ja siinä Orimattilan maastokokeeseen klo 10.00-14:00. Moottoripyörien hyväksytty äänitaso varmistetaan mittaamalla esikatsastuksessa ja kilpailun aikana reitin varrella. Melumittauksissa liian äänekkäiksi todetut moottoripyörät suljetaan pois kilpailusta. Yksi maastokoe kestää kokonaisuudessaan 3-4 tuntia.

Hakemuksen mukaan jokaisella kilpailijalla on oltava öljyä, polttoaineita ja muita nesteitä maastoon päästämätön huoltomatto. Huoltomaton käyttö on kilpailusäännöissä määrätty pakolliseksi. Tankkaukset ja huollot sallittuja vain erikseen merkityillä alueilla, joissa on saatavilla öljytuotteiden imeytysainetta. Kaikki ongelmajätteet toimitetaan yhteishuoltoon. Hakijan mukaan haitat ympäristölle ovat hyvin pienet. Kilpailun aiheuttama melu ei hakijan mukaan poikkea normaalista tieliikenteen melusta. Yleisön pääsy maastokoealueille estetään. Yleisö saa seurata kilpailua maastoreitin sivuilta turvallisen etäisyyden päästä.

Maastokokeen jälkeen järjestäjä kartoittaa ja korjaa kilpailun mahdollisesti aiheuttamat vauriot ja maasto siistitään reittimerkeistä ja katselu/huoltoalueiden roskista.

Lisätietoja hakijan puolesta antaa Jarmo Virtanen p. 040-8654435.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet asiasta tulee toimittaa torstaihin 23.2.2017 klo 16:00 mennessä osoitteella: Ympäristölautakunta, Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 ORIMATTILA.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 9.2.-23.2.2017 välisen ajan Orimattilan kaupungin virallisella ilmoitustaululla virka-aikana ja kaupungin nettisivuilla www.orimattila.fi .

Orimattilassa 9.2.2017
Ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, Orimattilan kaupunki,
puh. 040-5216733, kirsi.liukkonen-hamalainen@orimattila.fi