Peruskouluun ilmoittautuminen 23.1.-3.2.2017

Pvm: 10.01.2017 - 04.02.2017

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Orimattilan kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen, joka jakautuu useaan lähikoulualueeseen. Orimattilan kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun ja se määräytyy perusopetuslain säädösten ja sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päätösten mukaisesti.

Ensimmäiselle luokalle hakevien oppilaiden vanhemmat pääsevät ilmoittamaan lapsensa kouluun 23.1. – 3.2.2017. Peruskouluun ilmoittaudutaan sähköisesti Wilma-järjestelmää käyttäen tai sivistyspalvelukeskuksessa 30.1. – 3.2.2017 viraston aukioloaikana (ma 9-17, ti-pe 9-15).

Oppilaiden vanhemmille postitetaan 16.1.2017 kirje, jossa he saavat kouluun ilmoittautumisoppaan ja tunnukset sähköiseen ilmoittautumiseen Wilma -järjestelmällä.

Kaikkien huoltajien on ilmoitettava oppilas hänelle osoitettuun lähikouluun. Jos huoltaja hakee muuhun kuin lähikouluun tai hakee lykkäystä koulun käynnin aloittamiseen, huoltajan tulee olla yhteydessä sivistyspalvelukeskukseen. Jos oppilaan äidinkieli on ruotsi, huoltajaa pyydetään olemaan yhteydessä sivistyspalvelukeskukseen oppilaan koulupaikan määräytymisestä.

Lisätietoja löydät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen www-sivuilta!

www.peda.net/orimattila