Orimattilan pienten järvien tila vuonna 2016

Pvm: 18.01.2017 

Helsingin yliopiston ympäristötieteen laitoksen opiskelija Atte Aholainen teki bio- ja ympäristötieteelliselle tiedekunnalle kandidaatin tutkielman Orimattilan vesistöjen fysikaalis-kemiallisesta tilasta 2016. Tutkielmassa kaikki seurattavat kohteet on luokiteltu ensimmäistä kertaa uusien vedenlaatuluokitusohjeiden mukaisesti.

Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 28 alle 5 km² järveä. Tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa Orimattilan vesistöjen tilaa fysikaalis-kemiallisten muuttujien osalta ja laatia samalla Orimattilan järvistä kustannustehokas ja yksinkertainen vedenlaatuluokitus kaupungin omaan käyttöön.

Tausta

Orimattilan pintavesien tilaa on seurattu vuodesta 2001 lähtien rotaatiomallilla eli viiden vuoden välein tehtävällä pintavesitutkimuksella. Tulosten vertailtavuuden takia vedenlaatuluokituksessa on aikaisemmin (2001-2011) noudatettu vanhempaa luokitusta, jonka kriteereissä ei ole eritelty pintavesityyppejä vaan samat kriteerit pätevät kaikkiin järviin.

Vuonna 2009 järvien ekologiselle tilalle annettiin erilaiset kriteerit pintavesityypeittäin. Vuonna 2012 järvet jaoteltiin eri pintavesityyppeihin mm. koon, humuspitoisuuden, keskisyvyyden ja valuma-alueen ominaisuuksien mukaan.

Vuonna 2016 kaikki seurattavat kohteet luokiteltiin ensimmäistä kertaa uusien vedenlaatuluokitusohjeiden mukaan eri pintavesityyppeihin ja selvitettiin miten uusien vedenlaatuluokitus-ja pintavesityypittelyohjeiden soveltaminen vaikuttaa Orimattilan vedenlaatuluokituksen tekemiseen fysikaalis-kemiallisten muuttujien osalta.

Noin 60 % pienistä järvistä saavutti hyvän tilan

Tehdyn tutkimuksen mukaan uusien, järvityyppeihin perustuvien kriteerien mukainen luokittelu antaa entisiä kriteerejä parempia vedenlaatuarvoja varsinkin humus- ja runsashumuksisille järville sekä runsasravinteisille järville, joihin suurin osa Orimattilan järvistä kuuluu.

Vuoden 2016 tutkimustulosten perusteella Orimattilan pienistä järvistä 61 % on saavuttanut Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuodelle 2015 asetun tavoitteen vesien hyvästä tilasta. Näitä järviä on meillä yhteensä 17 kpl. Järvien tilaa tulee seurata, jotta voidaan varmistua siitä, että niiden tila ei jostain syystä huononnu.

Orimattilan pienistä järvistä 32 % (9 järveä) on luokassa tyydyttävä. Nämä järvet ovat: Koukkujärvi, Lokkilammet, Lumijärvi, Mustajärvi, Pöyrysjärvi, Salusjärvi, Savijärvi, Tekemäjärvi ja Ylemmäisjärvi. Näiden järvien tila vaatii edelleen pitkäjänteistä työtä järvien tilan parantamiseksi.

Ainoastaan kaksi järveä (7%) on luokassa välttävä tai huono. Nämä järvet ovat Kylänjärvi ja Säyhtee.

Tiivistelmä tutkielmasta sekä tutkielma kokonaisuudessaan ovat luettavissa täältä.

Tammikuun lopulla joukko orimattilalaisia osallistuu valtakunnalliseen vesistökunnostusverkoston talviseminaariin. Siellä järvien kunnostuksesta kiinnostuneet tahot vaihtavat kokemuksiaan ja kuulevat uusimmista menetelmistä järvikunnostusrintamalla.

Lisätietoja:
ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen
puh. 0405216733
kirsi.liukkonen-hamalainen@orimattila.fi