Kaupunginhallituksen kokouspäätökset 19.12.2016

Pvm: 20.12.2016 - 17.01.2017

Orimattilan kaupunginhallitus kokoontui 19.12.2016. Kokouksen esityslista täällä.
Kokouspäätökset ohessa. Huomaa, ettei kyseessä ole tarkastettu pöytäkirja.

5. Hennan etelärinteen tonttien hinnoittelu 2014/vuonna 2017 luovutettavien Asemanrinteen tonttien luovutusperiaatteet: Lähetetään teknisen lautakunnan valmisteluun maapoliittisen ohjelman tarkistaminen vuosivuokran osalta – muilta osin hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6. Hennan Länsirinteen tonttien hinnoittelu/Vuonna 2017 luovutettavat tontit: Kaupunginhallitus päätti esittää tonttien hinnat valtuuston päätettäväksi.

7. Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä Päijät-Hämeen jätelautakunnalle: Jukka Mölsä esitti, että kaupunki järjestäisi kiinteän jätteen kuljetuksen. Sinikka Lindgren kannatti Jukka Mölsän esitystä. Äänestys: JAA kaupunginjohtajan esitys, EI Jukka Mölsän esitys. Äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä. Näin ollen päätettiin esityksen mukaisesti.

8. Kaupungille tarpeettoman kiinteistön myyntiin laittaminen/Tietävälän koulu: esityksen mukaan.

9. Täyttölupa; hallintopalvelukeskuksen laskentasihteeri: esityksen mukaan.

10. Orimattilan ruoka- ja siivouspalveluiden laitteiden korjaus- ja huoltopalveluhankinta: Keittiölaitteet Metos (2 tarjousta): Metos Oy Ab, Keittiölaitteet Dieta (2 tarjousta): Dieta Oy, Keittiölaitteet Electrolux (1 tarjous) : Ak-Sähkö, keittiön kylmälaitteet (2 tarjousta): HC-systems, Siivouskoneet (1 tarjous): Heikki Laine Oy, Laitospesukoneet (1 tarjous): Ak-Sähkö.

11. Henkilöstöruokailu- ja tilaustarjoiluhintojen vahvistaminen vuodelle 2017: esityksen mukaan

12. Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestyspaikat: esityksen mukaan

13. Perusturvan tilaajatoiminnan uudelleenjärjestely: esityksen mukaan

14. Valtuustoaloite Palvelubussista tiedottamisesta: esityksen mukaan

15. Kuntalaisaloite/Metsärinteen leikkipuisto ja kevyen liikenteen väylä rakentuminen: esityksen mukaan

16. Nuorisovaltuuston aloite nuorisokahvilasta: esityksen mukaan

17. Valtuustoaloite/Heinämaan urheilukenttä: esityksen mukaan

18. Aloite Tietävälän koulun kentästä: esityksen mukaan

19. Merkkipäivien muistaminen: päätettiin erillisen listan mukaisesti

22. Muut asiat: toimitilajohtajan viranhaku: haastatteluryhmään nimettiin Pekka Auvinen, Riitta Karjalainen, Seppo Venesjärvi, Tuula Koivunen, Osmo Pieski ja Seppo Määttä. Haastatteluun kutsutaan viisi hakijaa.
Työn vaativuuden arviointi: hyväksyttiin esityksen mukaan
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös: Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään seuraavasti: kaupunginhallitus päättää, että päätöksestä valitetaan. Jukka Mölsä esitti Sinikka Lindgrenin kannattamana, että ei valiteta. Pidetyssä äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys sai seitsemän ääntä ja Jukka Mölsän esitys neljä ääntä. Päätökseksi tuli siis, että valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.