Hyppää sisältöön

Kansio Valvonta

Dokumentit

Toggle Title Päivämäärä
pdf 1 5 Nykytila Suun Suun2 Lopputila Leikk Huhdankallio 2020 12 7 ( pdf, 5.73 MB ) (545 latausta) Suositut
pdf Ali Juhakkalan ja Kariniemn jätevedepuhdistamoiden käyttötarkkailusuunnitelma ( pdf, 114 KB ) (652 latausta) Suositut
pdf Destian hakemus ( pdf, 6.57 MB ) (903 latausta) Suositut
pdf Eläinsuojan vuosiraportointilomake ( pdf, 148 KB ) (2381 latausta) Suositut
pdf Hakijan täydennys ( pdf, 169 KB ) (445 latausta) Suositut
dokumentti Ilmoitus kotitarveotosta ( docx, 18 KB ) (2461 latausta) Suositut
dokumentti Ilmoitus lannan levityksesta poikkeustilanteessa ( docx, 21 KB ) (2050 latausta) Suositut
dokumentti Ilmoitus lannan varastoinnista aumassa ( docx, 29 KB ) (2154 latausta) Suositut
dokumentti Ilmoitus öljysäiliön jättämisestä maahan ( docx, 15 KB ) (69 latausta)
dokumentti Ilmoitus_oljysailion_jattamisesta_maaperaan ( doc, 33 KB ) (2149 latausta) Suositut
dokumentti Jatteen hyodyntaminen maarakentamisessa ( docx, 28 KB ) (923 latausta) Suositut
pdf Kartat leikkaukset 1 8 Pärhä Peruskallio ( pdf, 11.87 MB ) (227 latausta) Suositut
pdf Kuulutus 16032020 ( pdf, 319 KB ) (639 latausta) Suositut
pdf Kuulutus Destia ( pdf, 265 KB ) (509 latausta) Suositut
pdf Kuulutus maastoliikennelain mukaisesta hakemuksesta Päijänteen ympäriajo ( pdf, 1.97 MB ) (475 latausta) Suositut
pdf Kuulutus ympäristösuojelulain mukainen ilmoitus Helsingin Moottorikerho ( pdf, 11 KB ) (430 latausta) Suositut
pdf Kuulutus Ympäristösuojelulain mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä ( pdf, 53 KB ) (425 latausta) Suositut
pdf Kuulutus; viranhaltijapäätös ( pdf, 51 KB ) (159 latausta) Suositut
pdf Lahden vedenpuhdismoiden ja purkuvesistön vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden tutkimus ( pdf, 18.22 MB ) (361 latausta) Suositut
pdf Liite 1 ( pdf, 211 KB ) (488 latausta) Suositut
pdf Liite 1 yleiskartta ( pdf, 327 KB ) (222 latausta) Suositut
pdf Liite 10 A Yleiskartta Peruskallio Lintumus ( pdf, 331 KB ) (215 latausta) Suositut
pdf Liite 10 B Asemapiirros Peruskallio ( pdf, 162 KB ) (291 latausta) Suositut
pdf Liite 10 Jätteen käsittelyn seuranta ja tarkkailusuunnitelma ( pdf, 392 KB ) (202 latausta) Suositut
pdf Liite 11 Ilmanlaatu ( pdf, 334 KB ) (204 latausta) Suositut
pdf Liite 12 Ympäristömelu ( pdf, 1.48 MB ) (196 latausta) Suositut
pdf Liite 2 ( pdf, 234 KB ) (446 latausta) Suositut
pdf Liite 2 1 Ympäristölupapäätös 12042013 ( pdf, 1.21 MB ) (228 latausta) Suositut
pdf Liite 2 2 Ympäristölupapäätös 17102014 ( pdf, 1.11 MB ) (204 latausta) Suositut
pdf Liite 2 2 Ympäristölupapäätös 17102014 ( pdf, 1.11 MB ) (125 latausta) Suositut
pdf Liite 2 2A Toimenpideilmoitus 13032018 ( pdf, 235 KB ) (208 latausta) Suositut
pdf Liite 2 3 Ympäristöluvan muutos 03062020 ( pdf, 308 KB ) (192 latausta) Suositut
pdf Liite 2 4 Ympäristöluvan muutos 22122020 ( pdf, 868 KB ) (196 latausta) Suositut
pdf Liite 2 5 Maa aineslupa 07022006 ( pdf, 215 KB ) (227 latausta) Suositut
pdf Liite 2 6 Maa aineslupa 30012013 ( pdf, 308 KB ) (196 latausta) Suositut
pdf Liite 2 7 Ympäristölupa 22122020 ( pdf, 874 KB ) (180 latausta) Suositut
pdf Liite 3 ( pdf, 355 KB ) (444 latausta) Suositut
pdf Liite 3 1 Lainhuutotodistus Peruskallio ( pdf, 45 KB ) (253 latausta) Suositut
pdf Liite 3 2 Lainhuutotodistus Lintumus ( pdf, 44 KB ) (265 latausta) Suositut
pdf Liite 4 ( pdf, 254 KB ) (401 latausta) Suositut
pdf LIITE 4 Luonto suojelukohteet kartalla Karpalo A3 op ( pdf, 1.97 MB ) (503 latausta) Suositut
pdf Liite 5 ( pdf, 414 KB ) (434 latausta) Suositut
pdf Liite 5 Orimattilan Peruskallion luontotietoselvitys ( pdf, 943 KB ) (129 latausta) Suositut
pdf Liite 5 Orimattilan Peruskallion luontotietoselvitys ( pdf, 943 KB ) (230 latausta) Suositut
pdf LIITE 5 Tasausallas mitoitus 1243 Huhdankallio 2 ( pdf, 128 KB ) (615 latausta) Suositut
pdf Liite 6 ( pdf, 1.58 MB ) (558 latausta) Suositut
pdf Liite 6 Maatutkaluotaus ( pdf, 860 KB ) (235 latausta) Suositut
pdf LIITE 6 Tukitoiminta alue Huhdankallio 1243 ( pdf, 110 KB ) (520 latausta) Suositut
pdf Liite 7 1 Pohjavesikortti Peruskallio ( pdf, 215 KB ) (208 latausta) Suositut
pdf Liite 7 2 Pohjaveden analyysitulokset ( pdf, 61 KB ) (179 latausta) Suositut