Hyppää sisältöön

Hallitus esitti 25.3.2020 eduskunnalle, että liikennettä rajoitetaan 19. huhtikuuta asti Uudeltamaalta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Uudellemaalle. Rajoituksen on määrä astua voimaan perjantaina 27.3.2020. Liikkumisrajoitusten tarkoituksena on hillitä koronaviruksen leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen.

Orimattilalla on neljä naapurikuntaa, jotka sijaitsevat Uudellamaalla: Lapinjärvi, Myrskylä, Mäntsälä ja Pukkila.

Sallittua on:

 • Jokaisella on oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen

Rajoituksesta voidaan poiketa, jos liikkuminen on välttämätöntä:

 • viranomaistoiminnassa
 • työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi
 • lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi
 • lähiomaisen kuoleman vuoksi
 • lapsen tapaamisoikeuden toteuttamiseksi
 • muun painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi

Vapaa-ajan matkustus on kielletty.

Jokaisen tulee valmistautua esittämään tarkastuspisteellä riittävä suullinen tai kirjallinen peruste tai syy liikkumiselle ja Uudenmaan rajan ylittämiselle. Poliisi tekee välttämättömyysarvion tapauskohtaisesti.

Lue lisää poliisin sivuilta.

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päätti 23.3.2020 pidetyssä kokouksessa seuraavista muutoksista poikkeusajan asiakasmaksuihin:

Maksuhyvityksiä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin

Kaupungin varhaiskasvatuksessa olevien lasten asiakasmaksuja ei peritä niiltä perheiltä, jotka hoitavat lapsensa kotona koronavirustartunnan aiheuttamana poikkeusoloaikana 17.3.2020 alkaen. Avoimen varhaiskasvatuksessa asiakasmaksuja ei peritä poikkeusoloajalta 1.3.2020 alkaen. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa asiakkaat saavat asiakaskohtaisen päivähinnan suuruisen hyvityksen poissaolopäivistä poikkeusaikana.

Koululaisten iltapäivätoiminnan maksut

Maaliskuun 2020 iltapäivätoimintamaksusta peritään vain puolet ja huhtikuun iltapäivätoimintamaksusta peritään korkeintaan puolet, jos iltapäivätoiminta alkaa normaalisti poikkeusolojen jälkeen 14.4.2020. Iltapäivätoimintaan voivat osallistua 1.–2. luokkalaiset ja erityisoppilaat.

Poikkeustilanteen aikana iltapäivätoimintaan osallistuvien lapsien osalta maksukäytäntö on normaalin käytännön mukainen. Iltapäivätoiminnan maksun alentamista ja maksuvapautusta oppilaan huoltaja voi hakea luotettavalla tuloselvityksellä (esim. palkkakuiteilla) poikkeustilanteen aikana.

Liikuntapalveluiden asiakasmaksut ja vuokrat

Liikuntaryhmien asiak­kail­le järjestetään korvauskerrat toukokuussa, mikäli valmiuslaki poistuu käytöstä ja kokoontumisrajoitukset sekä liikuntatilojen sulut pe­ru­taan 14.4.2020 alkaen. Tällä tavalla korvataan ryhmien asiakkaille peruuntuneet ryhmäliikuntakerrat.

Jos poikkeustilanne jatkuu koko kevään, liikuntaryhmien asiakkaille järjestetään mahdollisuus vaih­taa käyttämättä jäänyt kuuden kerran kurssimaksu (15 euroa, sis. alv 10%) toiseen liikuntapalvelujen tuotteeseen. Tuotevaihto on tehtävä vii­meis­tään 4.9.2020 mennessä.

Kuntosalin ja uimahallin kuukausi- ja sarjakorttien, +65-korttien sekä eri­tyis­ui­ma- ja kuntosalikorttien (avustajineen) osalta käyttöaikaa pi­den­ne­tään poikkeustilasta johtuva menetetty ajanjakso ilman asiak­kaan erillistä pyyntöä.

Liikuntatilojen vuo­ro­pe­ruu­tus­eh­toa ei noudateta 12.3.2020 alkaen siihen asti, kunnes hal­li­tus päättää purkaa kokoontumiskiellon ja harrastepaikkojen sul­ke­mi­set.

Orimattilan kaupungin sivuille on koottu hyödyllisiä palveluita, joista saa maksutonta apua ja tukea poikkeusolojen aikana.

Palveluita on kaikenikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville. Lue lisää täältä.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy auttaa tehostetusti Lahden seudun yrityksiä koronapandemian eteen tuomissa vaikeuksissa. LADECin yritysneuvojista koottu kriisitiimi neuvoo ja opastaa erityisesti akuuteissa talous- ja rahoitusasioissa, mutta myös esimerkiksi yt-neuvotteluihin, yrittäjän jaksamiseen sekä myyntiin ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä. Neuvonta on LADECin toiminta-alueen yrityksille maksutonta.

Neuvojat päivystävät LADECin palvelunumerossa 044 702 2700 ja chatissa (www.ladec.fi). Koronatilanteen vuoksi palvelupuhelimen ja chatin aukioloaikoja on pidennetty, ja apua saa niistä arkisin klo 8.30 – 18.00. Tarvittaessa LADECilla on valmius edelleen laajentaa neuvontaa sekä aukioloaikoja.

LADEC työskentelee koko kriisin ajan tiiviissä yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen ja viranomaisten kanssa varmistaakseen, että jokainen yrittäjä löytäisi tarvitsemansa avun. LADEC seuraa myös tiiviisti hallituksen päätöksiä, jotta yrittäjille voidaan kertoa mahdollisimman ajantasainen tieto siitä, mitä nämä päätökset tarkoittavat käytännössä erilaisten julkisten yritystukien ja -lainojen osalta.

LADEC on myös avannut verkkosivustolleen erillisen koronasivun www.ladec.fi/korona-apu, johon kootaan jatkuvasti päivittyvää informaatiota sekä linkkejä yrittäjälle hyödyllisiin tietolähteisiin.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tiedottaa:

Päijät-Hämeessä varmistettuja koronatartuntoja on todettu 6(+4). Näytteitä on otettu noin 341. Päijät-Häme on siirtynyt 23.3. epidemiavaiheeseen.

Päijät-Hämeessä yksi koronatartunnan saaneista on tehohoidossa, ja lisäksi kaksi muuta koronapotilasta on sairaalahoidossa. Loput tartunnan saaneista ovat kodeissaan karanteenissa. Osa tartunnoista on peräisin ulkomailta. Osaa uusien tartuntojen lähteistä ei ole toistaiseksi pystytty selvittämään. Yhtymä ei tiedota potilaista enempää heidän yksityisyytensä suojaamiseksi.

Koronaepidemian leviämistä on edelleen mahdollista rajoittaa merkittävästi, jos väestö noudattaa annettuja suojautumisohjeita. Ensisijaisesti on pysyttävä kotona ja vältettävä kaikenlaisia kokoontumisia, noudatettava sosiaalisen etäisyyden pitämisestä annettuja turvaväliohjeita sekä huolehdittava käsihygieniasta.

Vakavista hengitystieoireista kärsivän on ennen hoitoon hakeutumista soitettava Päivystysapu 116 117-numeroon. Yhtymä pyytää väestön apua epidemian hidastamiseen, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien riittävyys saadaan turvattua tilanteen edetessäkin.

Valtioneuvosto antoi 20. maaliskuuta asetuksen, jossa annetaan kaikille peruskoulun 1.–3. luokkien oppilaille oikeus saada tarvittaessa lähiopetusta poikkeusolojen aikana. Sama periaate koskee erityisoppilaita sekä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita.

Kaupunki suosittelee edelleen vahvasti, että oppilaat jatkavat etäopetuksessa, jolloin ehkäisemme koronavirustartuntoja tehokkaimmin. Kouluun ei siis ole tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, eli etäopetuksessa saa jatkaa, mikäli se vain on mahdollista. 

Asetuksessa todetaan, että koulutuksenjärjestäjä päättää opetuksen järjestämispaikan, jolloin opetusta ei siis anneta automaattisesti oppilaan lähikoulussa. Näin ollen oppilaiden opetus keskitetään edelleen muutamaan kouluun Orimattilassa.

Uuden asetuksen mukainen toimintatapa voidaan aloittaa Orimattilassa aikaisintaan tiistaina 24. maaliskuuta, jotta ehdimme valmistella kaikki muutokseen liittyvät asiat. Pyydämme huoltajia vastaamaan rehtorilta tulevaan Wilma-viestiin maanantaihin 23.3. kello 8 mennessä.

Yhtymä ja alueen kunnat vahvistavat yhteistyössä lasten ja nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelua. Moni lapsi ja nuori kuormittuu nyt tavanomaista enemmän.

Lasten ja nuorten ”Onks tää normaalia”-chatin aukiolo laajenee maanantaista 23.3. alkaen. Chatiin vastaavat alueellamme toimivat ammattilaiset. Chat tarjoaa jutteluapua alueemme lapsille ja nuorille joka arkipäivä klo 10-18. Onks tää normaalia -chat: https://normaali.fi/ph/

Yhtymässä valmistellaan myös lasten ja nuorten huoltajille suunnatun ”En jaksa”-chatin käyttöönoton aikaistusta.

Kooste alueellisista ja valtakunnallisista tukipalveluista: https://www.phhyky.fi/fi/korona-ahdistukseen-saa-tukea/

Orimattilan kaupunki järjestää asiointiapua yli 70-vuotiaille, riskiryhmille ja koronavirusaltistuksen vuoksi karanteeniin määrätyille asukkaille. Kauppa- ja apteekkiasioiden hoitoon tarkoitettua palvelua tarjotaan poikkeusolojen aikana tilapäisesti maanantaista 23. maaliskuuta alkaen.

Asiontiapua on mahdollista saada arkisin virka-aikaan. Palvelua tuottaa kaupungin oma henkilöstö. Työtä koordinoi hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen.

– Orimattilan kaupunki haluaa huolehtia vaikeassa asemassa olevista asukkaistaan. Myös Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä vetosi alueen kuntiin, jotta kunnat käynnistäisivät asiointipalvelun, Hämäläinen kertoo.

Tarve uudelle palvelulle tuli, kun hallitus kehotti riskiryhmiin kuuluvia välttämään lähikontakteja ja liikkumista koronaviruksen vuoksi.

Hämäläinen muistuttaa, että ensi sijassa apua on pyydettävä omalta lähipiiriltä, esimerkiksi sukulaisilta, ystäviltä tai naapureilta. Näin kaupungin tarjoamaa tukea voidaan järjestää niille, joilla ei tukiverkkoa ole.

Kaupungin asiointipalvelu on tarkoitettu lyhytaikaiseen tukeen, eikä se tarjoa kotihoidon tai kotisairaanhoidon palveluita eikä neuvontapalveluita. Mikäli kaupunkilainen on jo kotipalvelun asiakas, hänen tulee tukeutua kotipalvelun asiointiapuun. Lapsiperheiden, työikäisten ja vammaisten sosiaalipalveluiden asioissa asukkaat soittavat ohjaus- ja neuvontanumero Polkuun.

Asiointiavun tarjoaman tuen piirissä olevat asukkaat voivat soittaa kaupungin puhelinvaihteeseen, puh. 03 888 111. Vaihde on avoinna maanantaisin 9–17 ja tiistaista perjantaihin 9–15. Kaupungintalon ovet pidetään kiinni, joten kaikki muutkin yhteydenotot tulee hoitaa puhelimitse tai sähköisesti.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä vähentää kiireettömiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tilapäisesti. Resurssia keskittämällä halutaan varmistaa nopea toimintakyky tilanteessa, jossa koronaviruksen eteneminen sitä vaatii. Kiireellinen hoito turvataan kaikissa olosuhteissa.

Yhtymä on päättänyt aloittaa kiireettömien toimintojen hallitun ja suunnitelmallisen vähentämisen. Koronan osalta Päijät-Hämeen tilanne on yhä rauhallinen, mutta yhtymä jatkaa varautumista. Yhtymä on avannut erillisen vastaanottolinjan infektiopotilaille, joilla on vahva koronavirusepäily ja erikoissairaanhoidon tarve. Vastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä Päivystysapu 116 117:n antamien ohjeiden perusteella.

Tässä vaiheessa vähennetään kiireetöntä leikkaustoimintaa sekä kiireetöntä hammashoitoa. Myös muun muassa fysiatrian, sisätautien ja keuhkosairauksien osalta kiireettömiä toimintoja on vähennetty.

Lähtökohta on edelleen, että jos asiakkaalle ei ole ilmoitettu käyntiajan peruuntumisesta, varattu aika on edelleen voimassa ja toteutuu. Flunssaoireisena asiakkaan tulee peruuttaa sovittu aika.  

Vapautuvia työntekijöitä siirretään muihin tehtäviin

Hyvinvointiyhtymä järjestää myös osalle henkilöstöstä koulutusta, jotta he voivat toimia tarvittaessa muissa tehtävissä. Keskittämällä osaamista kiireettömistä toiminnoista halutaan varmistaa nopea toimintakyky ja henkilöstön turvallinen työskentely mahdollisessa epidemiatilanteessa.

Esimerkiksi leikkaussalihenkilöstölle annetaan koulutusta, jotta he voivat toimia tarvittaessa hoitajina tehohoidossa. Hammashoidon ammattilaisille järjestetään kotihoidon ja vuodeosaston koulutusta, ja perhekuntoutuksen ammattilaisille lastensuojelun osaamista.

Päijät-Hämeen Jätehuolto tiedottaa:

Jätehuolto on tärkeä yhteiskunnallinen peruspalvelu, joka on järjestettävä myös poikkeusoloissa. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) pyrkii varmistamaan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset jätehuoltopalvelut koronavirustilanteen aikana ohjeistusten ja poikkeusjärjestelyjen avulla. Tavoitteena on turvata jätehuoltopalveluiden toimivuus toimialueella koronavirustilanteen aikana. Erityisesti jätteen vastaanotto ja käsittely sekä jätteenkuljetukset ovat palveluja, joiden jatkuvuus halutaan varmistaa valitsevissa poikkeusoloissa.

PHJ vastaa jätteenkuljetusten järjestämisestä seka- ja energiajätteen osalta Heinolan ja Sysmän haja-asutusalueilla, Orimattilan Artjärvellä ja Kärkölässä sekä biojätteiden osalta Orimattilan ja Heinolan taajamissa. Tällä hetkellä PHJ:n jätteenkuljetukset toimivat normaalisti. Muualla toimialueella on kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, missä jätekuljetuksista vastaavat yksityiset kuljetusliikkeet.

Kaikki alueen 7 jäteasemaa ja Kujalan jätekeskus palvelevat toistaiseksi normaalisti. Asiakaspalvelu on tavoitettavissa kaikissa jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä sähköisesti tai puhelimitse.

Muutoksia palveluissamme poikkeustilanteen vuoksi

Henkilökunnan ja asiakkaiden terveyden sekä työturvallisuuden varmistamiseksi, kriittisimpien peruspalveluiden turvaamiseksi ja poikkeusolojen linjausten noudattamiseksi olemme tehneet tiettyjä poikkeusjärjestelyjä.

 • Vaikka jäteasemat toimivat tällä hetkellä normaalisti, pyydämme asiakkaita siirtämään jäteasemalla asiointiaan tuonnemmaksi, jos se suinkin on mahdollista. Jäteasemalla käytäessä toivomme asiakkaiden huomioivan muut kävijät esimerkiksi antamalla tilaa asiointiin. Käteisen rahan sijasta toivomme jätemaksun suorittamista kortilla.
 • Lahden kauppatorin kuukausimarkkinoiden yhteydessä pidettävä SERRISTOPPI-vastaanottopiste on peruttu huhti- ja toukokuulta.
 • Kotitalouksien vaarallisten jätteiden, metallin ja sähkölaitteiden keräyskierros Roinaralli on peruttu toukokuulta. Kesä-heinäkuun kierrospaikkojen osalta tilannetta tarkastellaan myöhemmin uudelleen.
 • Vierailijaryhmiä ei toistaiseksi oteta vastaan Kujalan jätekeskukseen. Myös kaikki toimialueen asukkaille suunnatut neuvontatilaisuudet kouluissa, päiväkodeissa ja muualla on peruttu toistaiseksi. Jäteneuvontaa saa sähköisten asiointikanavien kautta ja puhelimitse.
 • PHJ:n toimisto Kujalan jätekeskuksessa on suljettu henkilöasioinnilta.
 • Jätekeskuksen vaa´alla asioivia pyydämme täyttämään siirtokirjan etukäteen sähköisesti, skannaamaan sen ja lähettämään sähköpostilla osoitteeseen

Jätteet lajitellaan toimialueen lajitteluohjeiden mukaan

Vaikka on kyse poikkeustilanteesta, lajitellaan syntyvät jätteet edelleen eri jätelajeihin toimialueen lajitteluohjeiden mukaisesti. Jätehuoltoviranomainen tiedottaa tarvittaessa muutoksista asukkaiden jätteenlajittelussa. Tällä hetkellä tilanne ei vaadi jätteiden lajittelun osalta uudelleenjärjestelyjä.

Ohjeita asukkaille:

 • Laita sairastuneen nenäliinat toistaiseksi sekajätteeseen, ei biojätteeseen eikä energiajätteeseen.
 • Lajittele myös muut sairastuneen jätteet, esimerkiksi kasvomaskit, sekajätteeseen.
 • Sairastuneen jätteet on kerättävä omaan roskakoriin, joka on päällystetty pussilla. Täyttynyt roskapussi suljetaan tiiviisti ja viedään sekajäteastiaan. Tyhjennä roskakori päivittäin. Sulje roskapussit hyvin joko ristiin sitomalla tai teippaamalla ennen niiden viemistä jäteastiaan.
 • Mikäli jäteastian tyhjennyksissä tulee katkoksia, pakkaa jätteet tiiviisti ja säilö ne tilaan, jossa niistä ei ole haittaa terveydelle ja jossa esimerkiksi haittaeläimet eivät pääse levittämään jätteitä.
 • Lajittele pakkausjätteet tehokkaasti, jotta muuta jätettä syntyy vähemmän.
 • Älä jätä jätteitä miehittämättömille jätteen vastaanottopaikoille, mikäli jäteastiat ovat täynnä.
 • Siirrä asiointia jäteasemalla, mikäli se on mahdollista. Käytäthän korttimaksua käteisen sijaan.

Tiedotamme kaikista mahdollisista muutoksista verkkosivuillamme osoitteessa www.phj.fi

Tähän kerätään ajankohtaista tietoa koronaviruksesta