Hyppää sisältöön

Ehkäisevää työtä Päijät-Hämeessä tehdään niin sanotusti neljällä tuulella: pelihaittojen, lähisuhdeväkivallan, päihteidenkäytön sekä mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi. Maakunnallisesti työtä koordinoivat erikseen nimetyt työryhmät. Tämän lisäksi jokaisessa kunnassa on omat toimielimensä. Ehkäisevää työtä on Päijät-Hämeessä kehitetty ja edistetty systemaattisesti vuodesta 2010 alkaen. Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä pelihaittojen ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön seudullisesta koordinaatiosta vastaa sosiaalialan osaamiskeskus Verso.

Lain 5§:n mukaan kunnan tulee huolehtia ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimetä ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaava toimielin. Toimielimen tehtävänä on

  1. huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta
  2. huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle
  3. lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä
  4. esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa
  5. huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa. 

Kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi, mitä terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 & 12 §:ssä säädetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista.

Lue lisää Päijät-Hämeen seudullisesta ehkäisevästä työstä http://phehkaisevatyo.pbworks.com/w/page/27289515/TERVETULOA%21