Hyppää sisältöön

HuuMa (Huumeeton maakunta) -hanke

HuuMa on kolmivuotinen 31.10.2021 päättyvä Terveyden edistämisen määrärahalla toimiva nuorten huumeidenkäytön ehkäisemiseen tähtäävä hanke Päijät-Hämeessä (myös Iitti), Myrskylässä ja Pukkilassa. Hanketta hallinnoi Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos (PHHYKY) ja osatoteuttajana mukana on Lahden ammattikorkeakoulu. Muita yhteistyökumppaneita ovat kaikki alueen kunnat, PHHYKY ja suuri joukko ensimmäisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Mukaan on olennaista saada myös tärkeä neljäs sektori eli perheet. Orimattilan kaupunki on aktiivisesti mukana HuuMa-hankkeessa.

http://phehkaisevatyo.pbworks.com/w/page/131156940/HuuMa%202019-2021

Tutka (turvataitokasvasvatusmalli) -hanke

Lahden ammattikorkeakoulun, Lahden kaupungin seudullisen kehittämisen yksikön sekä Väestöliiton yhteistyössä toteutettavassa ja Opetushallituksen rahoittamassa TUTKA-hankkeessa kehitetään turvataitokasvatusmalli Päijät-Hämeen kuntiin. Kouluihin ja oppilaitoksiin luodaan yhdenmukaiset turvallisuussuunnitelmat sekä vahvistetaan opetus-, oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön tietoperustaa seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyssä. Hanke toteutetaan koko Päijät-Hämeen alueella 1.9.2019­­–31.12.2020 välisenä aikana.

https://www.vaestoliitto.fi/?x27375=10540330

 

Vammaisten henkilökohtainen budjetointi (HB)- hanke

Henkilökohtainen budjetointi (jatkossa HB) on yksilöllisesti räätälöidyn avun ja tuen järjestämisen tapa, jossa henkilö on itse keskiössä suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä tarvitsemaansa apua, tukea ja palvelujen kokonaisuutta. 

Vuoden 2020 alussa käynnistyi vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke vuosille 2020-2021, jota sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ohjaa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa. Hanke koostuu alueellisesta ja valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä. Kaikki alueelliset hankkeet osallistuvat THL:n koordinoimaan valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Päijät-Hämeessä on käynnistynyt valtakunnallisen hankkeen osahanke, joka päättyy 31.12.2021. Orimattilan kaupunki on mukana hankkeen ohjausryhmässä. 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/vammaisten-henkiloiden-henkilokohtaisen-budjetoinnin-kokeiluhanke

 

Savuton kunta

http://www.savutonkunta.fi/

Tuoksuton kunta

Tuoksut vaikuttavat jokaiseen meistä. Kaupunki osallistuu Hengitysliiton #tuoksutON-kampanjaan, jossa tuodaan esille sekä tuoksut että tuoksuttomuus myönteisenä ihmiselämään kuuluvana osana. Kampanjassa rohkaistaan miettimään omaa suhdetta erilaisiin tuoksuihin ja niiden käyttöön. Kun tiedostaa kuinka paljon erilaisia tuoksuja käyttää päivän mittaan ja minkälainen vaikutus niillä voi olla muihin ihmisiin, on helpompi muuttaa tottumuksiaan. Kannustamme myös miettimään, millaisia valintoja tekemällä voi vähentää omaa tuoksukuormaa. Samalla lisää hengitysterveyttä ja elämänlaatua. 

https://www.hengitysliitto.fi/fi/terveys-hyvinvointi/tuoksut-ja-tuoksuttomuus/tuoksuton-kampanja