Hyppää sisältöön

Orimattilan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 

Orimattilan kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2018-2021

pdf Hyvinvointikertomus 2018 (2.21 MB)

Orimattilan kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2018-2021, arviointi

  pdf arviointi, tekstiosa (1.38 MB)

  pdf arviointi, keskeiset indikaattorit muutoksineen (465 KB)

Hyvinvointiraportti 2018

https://hyvinvointikertomus.fi/#/document/preview/10217287487

Turvallisuussuunnitelma

Orimattilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2014

 

Tietoa kaupungin hyvinvointityöstä eri mittareilla

Tea-viisari, kuvaa kuntien tekemää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista (Sotkanet):

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/index

Hyvinvointikompassi, tilastotietopaketti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi:

https://www.hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/

Hyvinvointityö kouluissa

https://peda.net/orimattila/peruskoulut/kl2

Kouluterveyskysely

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely

 

 

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 

Päijät-Hämeen maakuntastrategia ja -ohjelma

Maakuntastrategia ja -ohjelma 2018-2021

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (maakunnallinen) 2018-2022

https://www.phhyky.fi/fi/perhe-ja-sosiaalipalvelut/lapsiperhepalvelut/paijat-hameen-lasten-ja-nuorten-hyvinvointisuunnitelma-2018-2021-12-10_/

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2022, Orimattilan osuus

pdf Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Orimattilan osuus (471 KB)

Arki terveeksi - mieli hyväksi, Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toimintasuunnitelma 2018-2021

http://phehkaisevatyo.pbworks.com/w/file/fetch/126649733/EMPT_toimintasuunnitelma_2017-2020_final.pdf

Tavoitteena turvallisuus, Päijät-Hämeen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma 2019-2020

http://phturvallisuusverkosto.pbworks.com/w/file/fetch/119432445/Tavoitteena%20turvallisuus_2017-2020_final.pdf

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

https://www.phhyky.fi/assets/files/2018/10/Liite-2_P%C3%A4ij%C3%A4t-H%C3%A4meen-maakunnan-suunnitelma-ik%C3%A4%C3%A4ntyneen-v%C3%A4est%C3%B6n-tukemiseksi-VALMIS-28.9.2018.pdf

Päijät-Hämeen terveysliikuntastrategia 2020 

https://www.phlu.fi/aikuisliikunta/terveysliikuntastrategia/

Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma 2015-2020

https://www.phlu.fi/aikuisliikunta/ravitsemustaidoilla-hyvinvointia/

Maakunnallinen turvallisuussuunnitelma 2014, toimenpide-ehdotuksia arjen turvallisuuden lisäämiseksi

Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelma 2014, toimenpide-ehdotuksia arjen turvallisuuden lisäämiseksi 

Maakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma 

Maakunnallinen maahanmuutto-ohjelma 2016-2020

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2016-2020 

Maakunnallinen liikennejärjestämissuunnitelma

Päijät-Hämeen liikennejärjestämissuunnitelma 

Väkivallaton lapsuus : toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020−2025 Osa II

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161899

Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä

  document Lue tästä. (10.22 MB)

Etelä-Päijät-Hämeen turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma 2018

  pdf Etelä-Päijät-hämeen turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma 2018 (823 KB)