Hyppää sisältöön

Eduskuntavaalit suoritetaan 14.4.2019.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys on 3. – 9.4.2019.

Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat Orimattilassa kaupungintalo, kirjasto ja kirjastoauto
Kaupungintalo, Erkontie 9, on avoinna:
3. – 5.4. klo 9 – 19
6. – 7.4. klo 9 - 16
8.4. klo 9 – 19
9.4. klo 9 - 20
Pääkirjasto, Lahdentie 65, on avoinna:
3.4. klo 12 -19
4. – 5.4. klo 10 – 15
8. – 9.4. klo 12 – 19
Kirjastoauto 6.4.:
klo 9.30 – 10.15 Heinämaan rukoushuone
klo 10.30 – 11.00 Virenojan koulu
klo 11.30 – 12.00 Luhtikylän koulu
klo 13.00 – 14.00 Artjärven tori
klo 14.15 – 15.00 Kuivannon koulu


Kotiäänestys:

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun omaishoitaja, jos hänellä on voimassa oleva omaishoidon päätös, asuu samassa taloudessa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettava. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti pdf tällä lomakkeella (122 KB) toimittamalla se kaupungin keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen Erkontie 9, 16300 Orimattila tai sähköpostitse tai puhelimitse 040 750 8442 viimeistään 2.4.2019 klo 16.00 mennessä.

 Laitosäänestys:

 Kaupunginhallituksen päättämissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Orimattilassa laitosäänestyspaikkoja ovat Mallusjoen Lepokoti, Artjärven palvelutalo, Tuomaskoti, Kaurislahden asumispalveluyksikkö, Hoivakoti Marjatta, Käkelän palvelukoti (Koivikko, Marttila ja Erkkilä), Kehräämö- koti, Attendo Kangasvuokko (ent. Orimattilan Lepokoti) ja Terveysaseman osastot.

 Äänestys vaalipäivänä

Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan ilmoituskortissa mainitussa äänestyspaikassa.


Orimattila 13.3.2019
Orimattilan kaupungin keskusvaalilautakunta