Hyppää sisältöön

Päätöksen antopäivä on 15.3.2019 ja julkipanopäivä on 14.3.2019.
Päätöksen viimeinen muutoksenhakupäivä on 15.4.2019.

§ 183 ympäristöluvan myöntäminen Rudus Oy:lle, Mallusjoki

Päätös on nähtävillä ajalla 15.3. – 15.4..2019 Orimattilan kaupungin neuvonnassa, osoite Erkontie 9, 16300 Orimattila sekä osoitteessa www.orimattila.fi. (Päätöksenteko ja hallinto – Päätöksenteko – Esityslista ja pöytäkirjat - Ympäristövaliokunta).

Muutoksenhaku:
Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, päätöksen antopäivää lukuun ottamatta.
Lisätietoja päätöksestä saa Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta os. Erkontie 9, 16300 Orimattila.