Hyppää sisältöön

Päätöksen antopäivä on 12.4.2019 ja julkipanopäivä on 11.4.2019.
Päätöksen viimeinen muutoksenhakupäivä on 13.5.2019

§ 200 yhdistetyn maa-aines ja ympäristöluvan myöntäminen Kajalon Sora Ky:lle, Heinämaa

Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös on nähtävillä ajalla 12.4. – 13.5.2019 Orimattilan kaupungin neuvonnassa, osoite Erkontie 9, 16300 Orimattila sekä osoitteessa www.orimattila.fi. (Päätöksenteko ja hallinto – Päätöksenteko – Esityslista ja pöytäkirjat - Ympäristövaliokunta).

Muutoksenhaku:
Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, päätöksen antopäivää lukuun ottamatta.
Lisätietoja päätöksestä saa Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta os. Erkontie 9, 16300 Orimattila.