Hyppää sisältöön

Europarlamenttivaalit suoritetaan 26.5.2019.

Äänioikeus

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja
b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Ilmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen maistraatin lomaketta.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Ennakkoäänestys on 15. – 21.5.2019

Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat Orimattilassa kaupungintalo, kirjasto ja kirjastoauto
Kaupungintalo, Erkontie 9, on avoinna:
15. – 17.5. klo 9 – 19
18. – 19.5. klo 9 - 16
20.5. klo 9 – 19
21.5. klo 9 - 20

Pääkirjasto, Lahdentie 65, on avoinna:
15.5. klo 12 -19
16. – 17.5. klo 10 – 15
20. – 21.5. klo 12 – 19

Kirjastoauto 18.5.:
klo 9.30 – 10.15 Heinämaan rukoushuone
klo 10.30 – 11.00 Virenojan koulu
klo 11.30 – 12.00 Luhtikylän koulu
klo 13.00 – 14.00 Artjärven tori
klo 14.15 – 15.00 Kuivannon koulu


Kotiäänestys


Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun omaishoitaja, jos hänellä on voimassa oleva omaishoidon päätös, asuu samassa taloudessa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettava. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti kaupungintalon neuvonnassa olevilla lomakkeilla  tai puhelimitse 040 750 8442 viimeistään 14.5.2019 klo 16.00 mennessä.

 

Äänestys 26.5.2019

Varsinaisena äänestyspäivänä 26.5.2019 voi äänestää vain ilmoituskortissa mainitussa paikassa. Väestörekisterikeskus lähettää Ilmoituskortit äänioikeutetuille vimeistään 2.5.

Varsinaisen äänestyspäivän eli 26.5.2019 äänestyspaikat:
001 Artjärvi: Vuorenmäen koulu, os. Salmelantie 222, Artjärvi
002 Keskusta: valtuustosalin aula, valtion virastotalo, Orionaukio 2 A
003 Koivula-Myllylä: Myllylän koulu, Seulakuja 10
004 Käkelä: Jokivarren koulu, Käkeläntie 24
005 Pennala-Virenoja; Pennalan koulu, Lankilantie 76, Pennala
006 Tönnö: Tönnön koulu, Tönnönkoskentie 12

Viralliset vaalimainospaikat

Orimattilan kaupungin viralliset vaalimainospaikat (3 kpl) sijaitsevat kaupungintalon ja Osuuspankin välissä, Erkontiellä; Koivulan -kioskin vieressä, Seulakuja sekä Viljamaantiellä Arjärventien risteyksessä. Kaupunginhallituksen päätöksellä mainonta alkaa europarlamenttivaaleissa 8.5.2019. Mainospaikoilla on yksi paikka/puolue tai ryhmittymä.

pdf Vaalimainospaikat kartta (298 KB)

  pdf Vaalimainos paikat järjestys (208 KB)  

www.vaalit.fi