Hyppää sisältöön

Päätöksien antopäivä on 17.5.2019.
Päätöksien viimeinen muutoksenhakupäivä on 17.6.2019.
Julkipanoilmoitus 16.5. – 18.6.2019.

§ 217 ympäristöluvan selvennys, Pekka Häyry
§ 218 yhdistetty maa-aines ja ympäristölupa, Pärhä Oy

Pärhä Oy:n päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätökset ovat nähtävillä ajalla 17.5. – 17.6.2019 Orimattilan kaupungin neuvonnassa, osoite Erkontie 9, 16300 Orimattila sekä osoitteessa www.orimattila.fi. (Päätöksenteko ja hallinto – Päätöksenteko – Esityslista ja pöytäkirjat - Ympäristövaliokunta).

Muutoksenhaku:
Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, päätöksen antopäivää lukuun ottamatta.
Lisätietoja päätöksestä saa Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta os. Erkontie 9, 16300 Orimattila.