Hyppää sisältöön

Vireilläolokuulutus maastoliikennelain mukaisesta hakemuksesta/Endurokilpailu 55. Toukokuunajo 30.5.2019

Seuraava hakemus on vireillä Orimattilan kaupungin ympäristövaliokunnassa:

HAKIJA
Orimattilan Moottorikerho ry
Lammastarhantie 194
16450 Mallusjoki

TOIMINNAN SIJAINTI
Orimattilan maastokoe 4/9 ajetaan Orimattilan kaupungin alueella Niinikoskella.
TOIMINTA
Enduromoottoripyöräkilpailu, johon osallistuu noin 200 pyörää. Kilpailu ajetaan helatorstaina 30.5.2019, klo 7:30 katsastus ja klo 10:01 kilpailu. Maastokokeiden maanomistajat ja tienhoitokunnat ovat antaneet suostumuksensa kilpailun järjestämiseen.
Hakija poistaa kilpailun jälkeen reittiopasteet ja siivoaa yleisön jättämät roskat kahden viikon kuluessa kilpailun järjestämisestä. Palokunnan kanssa on sovittu mahdollisista öljyvahinkojen torjuntatoimenpiteistä.
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Asiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana Orimattilan kaupungintalon neuvonnassa osoitteessa Erkontie 9 ajalla 15. - 23.5.2019.
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 23.5.2019 klo 16:00 mennessä osoitteella


Orimattilan kaupunki
Ympäristövaliokunta
PL 46
16301 ORIMATTILA

tai sähköisesti

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh. 040-5216733,