Hyppää sisältöön

Päätöksen antopäivä on 14.6.2019 ja julkipanopäivä on 13.6.2019.
Päätöksen viimeinen muutoksenhakupäivä on 15.7.2019.

§ 226 maa-ainesluvan muutos, T:mi Arto Teriaho, Luhtikylä

Päätös on nähtävillä ajalla 14.6. – 15.7.2019 Orimattilan kaupungin neuvonnassa, osoite Erkontie 9, 16300 Orimattila sekä osoitteessa www.orimattila.fi. (Päätöksenteko ja hallinto – Päätöksenteko – Esityslista ja pöytäkirjat - Ympäristövaliokunta).

Muutoksenhaku:
Maa-aineslupapäätökseen haetaan muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta (Raatihuoneenkatu1, 13100 Hämeenlinna) kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.
Lisätietoja päätöksestä saa Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta os. Erkontie 9, 16300 Orimattila