Hyppää sisältöön

Kuulutus
Itäisen Uudenmaan kalastusalue ilmoittaa, että yleiskokous 7.5.2019 on päättänyt tilinpäätöksestä, vuosikertomuksesta, vastuunvapaudesta ja kalastusalueen lopettamisesta. Loviisan saariston kalatalousalue ilmoittaa, että yleiskokous 7.5.2019 on päättänyt toimintasuunnitelmasta, talousarviosta, palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja korvausvarojen jakamisesta.
Kokouksista laaditut pöytäkirjat liitteineen, pidetään nähtävillä 5.7. - 2.8.2019. Kalastusalueen asiakirjat ovat nähtävinä Loviisan ja Orimattilan kaupunkien sekä Pyhtään, Lapinjärven ja Myrskylän kuntien virallisilla ilmoitustauluilla. Kalatalousalueen asiakirjat ovat nähtävinä Loviisan kaupungin ilmoitustaululla.
Se jota asia koskee, voi jättää oikaisuvaatimuksen kalastusalueelle/kalatalousalueelle, josta ilmenee esittäjän Yhteystiedot. Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Tämä ilmoitus julkaistaan 5.7.2019 Virallisessa lehdessä ja tiedoksisaanti on tapahtunut laskettuna seitsemäntenä (7) päivänä mainitusta päivämäärästä.
Lisätietoja saa tai puh.: 050-404 2738 arkisin klo. 9 -15

28.6.2019 Itäisen Uudenmaan kalastusalueen ja Loviisan saariston kalatalousalueen hallitukset

pdf Itäisen Uudenmaan kalastusalueen / Loviisan saariston kalatalousalueen 7.5.2019 vuosikokouksen pöytäkirja (243 KB)

pdf Itäisen Uudenmaan kalastusalueen / Loviisan saariston kalatalousalueen 7.5.2019 vuosikokouksen pöytäkirjan liitteet (1.11 MB)