Hyppää sisältöön

Päätös melua aiheuttavasta toiminnasta tehdystä ilmoituksesta / Metsärinteen alueella tapahtuva louhinta 29.7.-8.12.2019

Ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.7.2019.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Kuusan Maansiirto Oy
Kiltatie 7
45740 Kuusankoski

PÄÄTÖS
Päätös koskee Metsärinteen alueella tapahtuvaa louhintaa. Tapahtuma-aika on 29.7.-8.12.2019 ma-pe klo 7.00 – 18.00.

Päätös on nähtävillä Orimattilan kaupungin asiakaspalvelussa sekä kaupungin internetsivuilla julkipanoajan.

JULKIPANOAIKA
25.7.-26.8.2019

MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusaika on sama kuin julkipanoaika.

LISÄTIETOJA
ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen, p. 044 781 3731

 

Orimattilassa 24.7.2019

ORIMATTILAN KAUPUNKI
Ympäristövaliokunta