Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunki
Ympäristövaliokunta 21.8.2019

 

KUULUTUS MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA

Seuraava hakemus maa-ainestenottoluvan lupamääräysten muutokselle on vireillä Orimattilan kaupungin ympäristövaliokunnassa:

HAKIJA
Heikki Sirkkala
Riihiojantie 275
16390 Pakaa

TIIVISTELMÄ HAKEMUKSESTA
Myönnetyssä maa-aineksen ottoluvassa on alimmaksi ottosyvyydeksi määrätty +70.70 vuonna 2013 tehdyn ottosuunnitelman mukaisesti. Pohjaveden korkeus on ollut naapuritilan Soramäki 560-410-2-108 puolella olevassa pohjavesiputkessa ylimmillään tasolla +66.50. Lupamääräysten muutosta haetaan siten, että alin sallittu ottotaso laskettaisiin tasolle +68.00. Tällöin ylimmän pohjavesipinnan päälle jäisi aina vähintään 1,5 metrin paksuinen suojakerros. Muutoin lupaehdot säilyisivät ennallaan.

Heikki Sirkkalalle on myönnetty maa-ainestenottolupa Orimattilan Pakaankylän tilalta Heimonkangas RN:o 2:110 kymmenen (10) vuoden määräajaksi (ympäristölautakunta 30.01.2013, antopäivä 8.2.2013).

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Asiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana Orimattilan kaupungintalon neuvonnassa osoitteessa Erkontie 9 ajalla 21.8.–23.9.2019.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 23.9.2019 mennessä osoitteella

Orimattilan kaupunki
Ympäristövaliokunta
PL 46
16301 ORIMATTILA

 

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen,
puh. 044 781 3731, .