Hyppää sisältöön

Päätöksen antopäivä on 15.11.2019.
Päätöksen viimeinen muutoksenhakupäivä on 16.12.2019.
Julkipanoilmoitus 14.11. – 16.12.2019

§ 279 yhdistetyn maa-aines- ja ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Häkkinen Mira, Mattila Mauri ja Mattila Mirka

Päätös sisältää maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain ja 199 §:n mukaisen aloittamisoikeuden muutoksenhausta huolimatta.

Päätös on nähtävillä ajalla 15.11. – 16.12.2019 Orimattilan kaupungin neuvonnassa, osoite Erkontie 9, 16300 Orimattila sekä osoitteessa www.orimattila.fi.
(Päätöksenteko ja hallinto – Päätöksenteko – Esityslista ja pöytäkirjat - Ympäristövaliokunta).

Muutoksenhaku:
Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, päätöksen antopäivää lukuun ottamatta.
Lisätietoja päätöksestä saa Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta os. Erkontie 9, 16300 Orimattila.