Hyppää sisältöön

ORIMATTILAN KAUPUNKI JULKIPANOILMOITUS
Ympäristönsuojelusihteeri

 Päätöksen antopäivä on 07.01.2020.

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava viranhaltijapäätös:
11 § Heikki Häppölän MAL 21 §:n ja YSL 199 §:n mukaisen 5000 euron vakuussitoumuksen hyväksyminen; yhdistetty maa-aines- ja ympäristölupa ja aloittamislupa 19.12.2019
ja
Heikki Häppölän MAL 12 §:n mukaisen 10120 euron vakuussitoumuksen hyväksyminen; yhdistetty maa-aines- ja ympäristölupa ja aloittamislupa 19.12.2019

Päätöksen viimeinen muutoksenhakupäivä on 6.2.2020.

Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä ajalla 7.1.-6.2.2020 Orimattilan kaupungintalon neuvonnassa osoitteessa Erkontie 9, Orimattila virka-aikana.

Julkipantu sähköiselle ilmoitustaululle ajalle 3.1.- 6.2.2020.

MUUTOKSENHAKU
Maa-aineslain 12 §:n ja 21 §:n mukaisen vakuuden hyväksymiseen voidaan hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (kunnallisvalitus). Muutoksenhakuohjeet on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä.

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen vakuuden hyväksymiseen voidaan hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (hallintovalitus). Muutoksenhakuohjeet on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh. 040-521 6733.
Orimattilassa 3.1.2020


YMPÄRISTÖVALIOKUNTA