Hyppää sisältöön

Ympäristövaliokunnan 6.5.2020 käsittelemä maisematyölupa sekä kaksi rakennuslupaa ovat yleisesti nähtävillä 15.5. – 15.6.2020 Orimattilan kaupungintalon 2. kerroksessa, osoitteessa Erkontie 9, 16300 Orimattila. Lisäksi päätös on luettavissa kohdasta päätöksenteko ja hallinto – päätöksenteko – esityslista ja pöytäkirjat - ympäristövaliokunta.
Lisätietoja kirjaamo(at)orimattila.fi

Lupien antopäivä on 15.5.2020. 

560-2020-102
560-416-8-52, 4:n asunnon rivitalo ja toimisto nuorten perheiden tukiasumiseen, Heikkiläntie 10 C, Kiinteistö Oy Syrkoh

560-2020-103
560-416-8-52, paritalo, asuinrakennus nuorten asumiskodiksi, Heikkiläntie 10 A ja B, Kiinteistö Oy Syrkoh

560-2020-104
560-407-10-28, maisematyölupa
Työ esitetään suoritettavaksi metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Hakku käsittää Salusjärven leirikeskuksen virkistysmetsän kunnostus ja harvennushakkuuta. Hakkuussa poistetaan lähes kaikki kuuset ja huonokuntoiset männyt. Maisemaa avarretaan ja poistetaan huonokuntoista puustoa. Hakkutähteet kerätään, Salusjärventie 110,
Orimattilan kaupunki