Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunki myy julkisella huutokaupalla Artjärven alueella omistamansa kiinteistöt Laurila (kiinteistötunnus 560-429-9-3) ja Laurilan ranta (kiinteistötunnus 560-429-7-52) rakennuksineen, jotka sijaitsevat Villikkalanjärven länsipuolella Sammalkoskentien varrella osoitteessa Sammalkoskentie 90, 16270 VILLIKKALA.

Kiinteistö Laurila

Kiinteistöllä sijaitsee päärakennuksen lisäksi vanha navetta, aitta, lato/konehalli sekä lautarakenteinen varastorakennus. Rakennukset ja pihapiiri ovat olleet asumattomana ja hoitamattomana vuosikausia, jonka vuoksi kaikki rakennukset ovat huonokuntoisia ja lähinnä purkukuntoisia. Mahdollisista purkukustannuksista tai korjauskustannuksista vastaa kaikilta osin kohteen ostaja. Rakennuksista ei ole teetetty kuntoarvioita.
Päärakennuksen rakennusvuosi on 1934 ja VTJ rakennustietoja otteen mukaan rakennuksen kerrosala on 90 m2. Pinta-alatietoja ei ole tarkistusmitattu. Talossa on ollut puulämmitys. Tulisijojen, hormien taikka piippujen kunnosta ei ole tietoa. Talossa on sähköistys ja sähköliittymä on 3 x 25 A. Rakennuksen sähköistys on vanha eikä vastaa nykypäivän vaatimustasoa.
Kohteen pihapiiri on Artjärven osayleiskaavassa merkitty maatilojen talouskeskusten alueeksi (AM), jonne voidaan rakentaa maa- ja metsätaloutta sekä niihin soveltuvia sivuelinkeinoja palvelevia asunto-, tuotanto- ja talousrakennuksia sekä työtiloja. Muilta osin kiinteistö on yleiskaavassa maa- ja metsätalousaluetta (MT-1 ja MT) lukuun-ottamatta kiinteistön aivan läntisintä osaa, jossa ei ole lainkaan voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa. Kiinteistön koko on kiinteistörekisteriotteen mukaan 22,1386 ha, josta avo-ojissa olevaa peltoa on noin 18,84 ha ja metsää noin 2,2 ha. Loput ovat pihapiiriä ja tien pohjaa. Kohteen metsäalueesta on teetetty metsänhoitoyhdistyksellä arvio, joka on nähtävänä huutokaupat.com nettisivuille jätetyn ilmoituksen liitteenä.

Kiinteistön pellot ovat vuokrattu tämän vuoden (2020) loppuun asti voimassa olevalla sopimuksella ja sopimuksen mukaiset tilatukioikeudet jäävät nykyiselle vuokralaiselle vuokrasopimuksen päätyttyä. Pellot ovat korvaus- ja ympäristötukikelpoisia.

Kiinteistöllä on voimassa oleva sähköliittymäsopimus, joka siirretään kohteen ostajalle kaupanteon yhteydessä. Vesi- ja viemärijärjestelmistä ei ole tietoa, joten niiden selvittäminen jää tulevan ostajan vastuulle.

Kiinteistö Laurilan ranta

Kiinteistö Laurilan ranta on kooltaan 0,455 hehtaaria ja se on yleiskaavassa merkitty kokonaisuudessaan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (MU), jolla on ympäristöarvoja ja/tai ulkoilun ohjaamistarvetta. Kiinteistön alueelle ei saa sijoittaa rakentamista, lukuunottamatta maa- ja metsätalouden rakennuksia sekä saunarakennukselle erikseen määriteltyä rakennusalaa, johon saa rakentaa enintään 20 m2 suuruisen saunarakennuksen.

Kiinteistöllä (voi olla myös osittain tai kokonaan kiinteistön Laurila puolella) on vanha osin jo tuhoutunut varasto tms. rakennus/rakennelma, jolla ei ole käyttöarvoa.
Kiinteistölle ei ole virallista kulkuoikeutta ja sinne kulkeminen tapahtuu kiinteistön Laurila (kiinteistötunnus 560-429-9-3) kautta. Mikäli ostaja haluaa järjestää kiinteistölle paremman kulkuyhteyden, tapahtuu se hänen toimestaan ja kustannuksellaan kaupanteon jälkeen.

Myyntiehdot, kohteeseen tutustuminen ja tarjouksen käsittely

Tarjous jätetään ainoastaan Huutokaupat.com -palvelussa. Tarkemmat tiedot kohteesta, tarjouksen jättämisestä, myyntiehdoista ja kohteeseen tutustumisesta löytää Huutokaupat.com nettisivuille jätetystä myynti-ilmoituksesta, johon löytyy linkki alla.
https://huutokaupat.com/1949573

Lisäkysymykset

Lisätietoja kohteesta antaa Orimattilan kaupungin maankäyttöpäällikkö Ossi Hosiaisluoma (lomalla 6 – 19.7.2020), puh. 040 7340798 tai sähköpostitse .