Hyppää sisältöön

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, Kuljetus- ja Maansiirtoliike K. Timonen Oy 

Ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen 2/2020 ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. Päätös koskee Kuljetus- ja Maansiirtoliike K. Timonen Oy:n melua aiheuttavaa toimintaa (louhinta- ja räjäytystyöt) osoitteessa Lankilantie 83, 16320 Pennala ajalla 1.6.- 30.7.2020.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 29.5. – 6.7.2020 Orimattilan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.orimattila.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 6.7.2020.

 

LISÄTIETOJA
ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen, p. 044 781 3731

 

Orimattilassa 29.5.2020

 

ORIMATTILAN KAUPUNKI
Ympäristövaliokunta