Hyppää sisältöön

KUULUTUS MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA

Seuraava maa-aineslupahakemus on vireillä Orimattilan kaupungin ympäristövaliokunnassa:

HAKIJA
Kari Tuomala
Rekolantie 76
16280 Kuivanto

TIIVISTELMÄ HAKEMUKSESTA
Suunniteltu maa-aineksen ottamismäärä on 15 000 m3 ja keskimäärin 1000 m3 vuodessa. Lupaa haetaan alueen maa-aineksen hyödyntämiseen ja alueen muotoiluun viideksitoista (15) vuodeksi. Erityisenä perusteena 15 vuoden lupa-ajalle esitetään toiminnan pienimuotoisuus ja siihen nähden esitettyjen suunnitelmien ja selvitysten laajuus ja laatu. Toteuttaminen vaatii enemmän aikaa kuin normaali 10 vuoden lupakausi.

Kyseessä on hiekka-/sorakuoppa, josta on jo pitkään otettu maa-aineksia. Kari Tuomalalle on myönnetty maa-ainestenottolupa Orimattilan Kuivannon kylässä tilalta Hemmilä RN:o 22:25 kymmenen (10) vuoden määräajaksi 19.3.2010.

Lupaa haetaan toiminnan aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaiseksi tulemista.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Hakemusasiakirjat ja tämä kuulutus ovat nähtävillä 17.6.–20.7.2020 välisen ajan Orimattilan kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.orimattila.fi.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 20.7.2020 mennessä osoitteella

Orimattilan kaupunki
ympäristövaliokunta
PL 46
16301 ORIMATTILA

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen,
puh. 044 781 3731, (ajalla 17.-18.6. ja 13.7.-20.7) ja ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh 040-5216733, (ajalla 22.6.-3.7.) .

 

pdf Lupahakemus Tuomala Kari (621 KB)

pdf Ottamissuunnitelma Kari Tuomala (2.97 MB)