Hyppää sisältöön

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, Erkkorock Oy

Ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. Päätös koskee Erkkorock Oy:n melua aiheuttavaa toimintaa (ulkoilmakonsertti) kaupungin paikoitusalueella kaupungintalon ja Osuuspankkitalon välissä ajalla 31.7.-2.8.2020.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 15.7. – 24.8.2020 Orimattilan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.orimattila.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 24.8.2020.

 

LISÄTIETOJA
ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen, p. 044 781 3731

 

Orimattilassa 15.7.2020

 

ORIMATTILAN KAUPUNKI
Ympäristövaliokunta

 

pdf Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, Erkkorock Oy (98 KB)