Hyppää sisältöön

Maisematyölupahakemus metsänhakkuuseen Artjärvellä Haavistonkalliolla kiinteistöllä 4:177, Ylöstalo. Hakkuualue on yhteensä 5,54 ha.

Kuviolla 2 pinta-ala 0,75ha toteutetaan ylispuunpoistoa, jossa poistetaan vanhempia mäntyjä uuden taimikon päältä.
Kuviolla 3 pinta-ala 0,5ha toteutetaan uudistushakkuu, jossa poistetaan kaikki kuuset ja koivut pois. Jätetään jättöpuiksi hyvä laatuisia mäntyjä. Alueelle istutetaan uudet kuusen taimet.
Kuviolla 4 pinta-ala 0,4ha toteutetaan ylispuunpoistoa, jossa poistetaan vanhempia mäntyjä uuden taimikon päältä.
Kuviolla 5 pinta-ala 0,2ha toteutetaan uudistushakkuu, jossa poistetaan kaikki kuuset ja koivut pois. Alueelle istutetaan uudet kuusen taimet.
Kuviolla 7 pinta-ala 1,22 toteutetaan ensiharvennus, jossa väljennetään nuorta koivikkoa ja kuusikkoa.
Kuviolla 9 pinta-ala 1,0ha toteutetaan ylispuunpoistoa, jossa poistetaan vanhempia mäntyjä uuden taimikon päältä.
Kuviolla 10 pinta-ala 1,05ha toteutetaan männikön laatuharvennusta, jossa poistetaan huonokuntoisia, mutkaisia ja pieniä runkoja. Jyrkänteen reuna maasto jätetään luonnontilaiseksi.
Kuviolla 13 pinta-ala 0,15ha toteutetaan männikön laatuharvennusta, jossa poistetaan huonokuntoisia, mutkaisia ja pieniä runkoja.
Kuviolla 14 pinta-ala 0,27ha toteutetaan männikön, kuusikon ja koivikon laatuharvennus, jossa poistetaan huonokuntoisia, mutkaisia ja pieniä runkoja.

Maisematyölupakuulutus sekä kartta ovat nähtävillä myös teknisen toimialan rakennustarkastustoimistossa (Erkontie 9, 16300 Orimattila).
Lupahakemuksesta lisätietoja antavat johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala,
puh 040 749 7065 ja rakennustarkastaja Marko Haataja, puh 044 781 3507

Mahdolliset huomautukset maisematyölupahakemuksista on jätettävä 23.9.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Orimattilan kaupunki, Ympäristövaliokunta, PL 46 / Erkontie 9, 16300 Orimattila tai sähköisesti

Ympäristövaliokunta

  image Kartta maisematyölupahakemukseen Artjärvelle (268 KB)