Hyppää sisältöön

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, Macra Oy

Ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. Päätös koskee Macra Oy:n melua aiheuttavaa toimintaa (paalutus) Orimattila Areenalla ajalla 7.9.-23.10.2020.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 7.9. – 15.10.2020 Orimattilan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.orimattila.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 15.10.2020.

LISÄTIETOJA
ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen, p. 044 781 3731

 

Orimattilassa 7.9.2020

 

ORIMATTILAN KAUPUNKI
Ympäristövaliokunta

 

pdf Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta, Macra Oy (88 KB)