Hyppää sisältöön

Brown Bear Investments Oy hakee maisematyölupaa metsänhakkuuseen tilalle Keijunkangas 8:329, Viljamaan kylässä. Metsätaloussuunnitelman mukaisesti hakkuu käsittää maisemahakkuuta, harvennushakkuuta ja siemenpuuhakkuuta, yhteensä 5,1 ha.
Maisematyölupakuulutus sekä kartta ovat nähtävillä myös teknisen toimialan rakennustarkastustoimistossa (Erkontie 9, 16300 Orimattila).

Lupahakemuksesta lisätietoja antavat johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala,
puh 040 749 7065 ja rakennustarkastaja Marko Haataja, puh 044 781 3507
Mahdolliset huomautukset maisematyölupahakemuksesta on jätettävä 20.1.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Orimattilan kaupunki, Ympäristövaliokunta, PL 46 / Erkontie 9, 16300 Orimattila tai sähköisesti

Ympäristövaliokunta

pdf Kuulutus maisematyölupahakemuksesta, Brown Bear Investments Oy (67 KB)