Hyppää sisältöön

Päätöksen julkaisupäivä 16.7.2021
Kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä ajalla 16.7. – 23.8.2021
Päätöksen viimeinen muutoksenhakupäivä on 23.8.2021.

§ 80, poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, käytöstä poistetun lämmitysöljysäiliön jättäminen maaperään

  pdf Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, käytöstä poistetun lämmitysöljysäiliön jättäminen maaperään, ympäristövaliokunta 7.7.2021 § 80 (277 KB)

 

Lisätietoja saa Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta os. Erkontie 9, 16300 Orimattila.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä.