Hyppää sisältöön

Helsingintien asemakaavamuutos on tullut vireille. Helsingintie on nykyisellään maantie. Kaavamuutoksella tiealue muutetaan katualueeksi ja Helsingintiestä tehdään kadunpitopäätös.

Kaavoituspäällikkö on hyväksynyt kaavahanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 06.10.2021 ja se on nähtävillä kaupungintalon toisessa kerroksessa (Erkontie 9) sekä kaupungin kotisivuilla koko kaavaprosessien ajan. Mahdolliset mielipiteet suunnitelmista voi lähettää sähköpostitse tai postitse Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

Tekninen toimiala