Hyppää sisältöön

Luonnos Orimattilan kaupungin hulevesiohjelmasta asetetaan yleisesti nähtäville ajalle 5.– 23.4.2023. Luonnokseen voi tutustua kaupungin kotisivuilla (https://www.orimattila.fi/palvelut/asuminen/vesihuolto/hulevedet )

sekä Orimattilan kaupungintalolla 2. kerroksessa (Erkontie 9).

Hulevesiohjelma mahdollistaa hulevesien hallinnan toteuttamisen suunni-telmallisesti, pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti. Hulevesiohjelmassa mää-ritellään, kuinka hulevesiä hallitaan Orimattilassa.

Ohjelman avulla selvitetään hulevesiin liittyvää vastuunjakoa kaupungin ja kiinteistönomistajien välillä sekä kaupunkiorganisaation sisällä. Hulevesiohjelma auttaa ottamaan hulevesien laatuvaatimukset ja riskienhallinnan paremmin huomioon, ja se auttaa myös suunnittelemaan hulevesien hallintaan tarvittavia varoja.

Mahdolliset kirjalliset kommentit ja lausunnot tulee toimittaa Kaupunkikehitys- ja tekniselle valiokunnalle osoitettuna 23.4.2023 mennessä osoitteeseen:

tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

 

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

  pdf Kuulutus: Hulevesiohjelmaluonnos nähtäville 5.-23.4.2023 (PDF) (120 KB)