Hyppää sisältöön

Käkeläntien rautatietasoristeyksen sulkemisesta on tehty valtuustoaloite. Väylävirasto pitää risteystä vaarallisena. Kaavatyön yhteydessä selvitetään eri vaihtoehtoja liikenteen järjestämiseksi.

Kaavoituspäällikkö on hyväksynyt kaavahanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 14.11.2023 ja se on nähtävillä kaupungintalon toisessa kerroksessa (Erkontie 9) sekä kaupungin kotisivuilla (https://www.orimattila.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu/ajankohtaiset-suunnitelmat) koko kaavaprosessin ajan. Mahdolliset mielipiteet suunnitelmista voi lähettää sähköpostitse tai postitse Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala