Hyppää sisältöön

Ympäristötarkastaja on tehnyt 7.3.2017 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua koskevasta ilmoituksesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 9.3.2017.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Orimattilan Sora Oy
Terveystie 6
16300 ORIMATTILA

PÄÄTÖS
Päätös koskee kiviaineksen murskausta Salustenkulman maa-ainestenottoalueella kiinteistöllä 560-407-12-113. Toiminta-aika on 20.3.–13.4.2017 ma–pe klo 07–22.

kartta

Päätös ja päätösasiakirjat ovat nähtävillä Orimattilan kaupungin asiakaspalvelussa julkipanoajan.

JULKIPANOAIKA
8.3.–10.4.2017

MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusaika on sama kuin julkipanoaika.

LISÄTIETOJA
Ympäristötarkastaja Heli Kanto, p. 044 781 3731