Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupungin ympäristölautakunnassa on vireillä ympäristöluvan rauettamishakemus. Hakemus koskee Artlietteen perustettavalle yhtiölle annettua ympäristölupaa lietesäiliön ja säiliön lähipeltojen muodostamalle toimintakokonaisuudelle.

HAKIJA
Mikko Simola
Keskitie 5
16230 Artjärvi

TOIMINNALLA OLEVA YMPÄRISTÖLUPA
Lietesäiliön ja sen lähipeltojen muodostamalle toimintakokonaisuudelle 23.1.2004 annetun ympäristöluvan mukaan säiliössä varastoidaan ja pelloille levitetään Porlammin Osuusmeijerin sikalassa syntyvää lietettä. Hallinto-oikeus on päätöksellään 21.1.2005 muuttanut ympäristölupaa ja kieltänyt säiliössä varastoidun lietteen levittämisen säiliön lähipelloille.

Lietesäiliö ja pellot sijaitsevat Artjärven kylässä tilalla Kujala, 560-425-49-2. Tilan sekä lietesäiliön nykyinen omistaja on Mikko Simola.

KARTTA

HAKEMUS LUVAN RAUETTAMISEKSI
Mikko Simola hakee Artlietteelle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista. Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu enää sellaista haittaa, joka vaatisi ympäristöluvan. Säiliössä varastoidaan jatkossa ainoastaan naudan lietettä. Säiliö on tarkoitus vuokrata lähinaapurin Maitofarmarit Oy:n käyttöön. Lähipelloille olisi hyvä hyödyntää vetoletkulevitystä ilman erillistä lietteen kuljetusta, jolloin ympäristökuormitus olisi alhaisempaa.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Asiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana Orimattilan kaupungintalon neuvonnassa osoitteessa Erkontie 9 ajalla 14.3.–13.4.2017.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 13.4.2017 mennessä osoitteella

Orimattilan kaupunki
ympäristölautakunta
PL 46
16301 ORIMATTILA

tai sähköisesti osoitteeseen

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Heli Kanto, puh. 044 781 3731,