Hyppää sisältöön

 

Asia:
Maastoliikennelupahakemus ja ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus 52.Toukokuunajo, endurokilpailu lauantaina 20.5.2017 klo 7-19; kilpailu alkaa klo 10:01

Ilmoittaja:
Orimattilan Moottorikerho ry
c/o Pekka Koskela
Lammastarhantie 194
16450 MALLUSJOKI

SIjainti:
Heinämaa-Kuivanto, Orimattilan kaupunki

Toiminta:
Endurokilpailu. Maastokokeiden maanomistajat ja tiehoitokunnat ovat antaneet suostumuksensa kilpailun järjestämiseen. Kilpailuun osallistuu noin 200 enduromoottoripyörää.

Kilpailun jälkeen reittiopasteet poistetaan ja yleisön jättämät jätteet siivotaan kahden viikon kuluessa kilpailun järjestämisestä. Palokunnan kanssa on sovittu mahdollisista öljyvahinkojen torjuntatoimenpiteistä.

Muistutukset ja mielipiteet:
Hakemuksista on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksista mielipiteensä. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet asiasta tulee toimittaa torstaihin 11.5.2017 klo 16:00 mennessä osoitteella: Ympäristölautakunta, Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 ORIMATTILA.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 27.4. - 11.5.2017 välisen ajan Orimattilan kaupungin virallisella ilmoitustaululla virka-aikana.

Orimattilassa 27.4.2017

Ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen
Orimattilan kaupunki
Puh. 040 521 6733

Ympäristöntarkastaja Heli Kanto
Orimattilan kaupunki
puh. 044 781 3731