Hyppää sisältöön

Ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua koskevasta ilmoituksesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 5.6.2017.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
OneFX Oy
Niinikoskentie 550
16350 Niinikoski

PÄÄTÖS
Päätös koskee Niinikosken kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä tehtäviä räjäytyskokeita. Räjäytyskokeita tehdään seitsemänä päivänä yksi päivässä kesäkuuun aikana. Toiminta-aika on ma–pe kello 10–20. Toiminnanharjoittaja tiedottaa tarkemmat ajankohdat lähialueella talokohtaisesti.

Päätös ja päätösasiakirjat ovat nähtävillä Orimattilan kaupungin asiakaspalvelussa julkipanoajan.

JULKIPANOAIKA
2.6.–3.7.2017

MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusaika on sama kuin julkipanoaika.

LISÄTIETOJA
Ympäristötarkastaja Heli Kanto, p. 044 781 3731

Orimattilassa 2.6.2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI
Ympäristölautakunta