Hyppää sisältöön

Ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua koskevasta ilmoituksesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.6.2017.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Orimattilan Kehräämö
Pakaantie 1
16300 ORIMATTILA

PÄÄTÖS
Päätös koskee kaupungin keskustassa kulkevaa kulkuetta ja Kehräämön pihalla (Pakaantie 1) järjestetettäviä ulkoilmakonsertteja. Tapahtuma-aika on 21.–22.7.2017.

Päätös ja päätösasiakirjat ovat nähtävillä Orimattilan kaupungin asiakaspalvelussa julkipanoajan.

JULKIPANOAIKA
16.6.–19.7.2016

MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusaika on sama kuin julkipanoaika.

LISÄTIETOJA
Ympäristötarkastaja Heli Kanto, p. 044 781 37531