Hyppää sisältöön

Hae aluejohtokuntaan

Orimattilan kaupunki valitsee 4 aluejohtokuntaa syksyllä 2017. Aluejohtokuntien käsittämät alueet ovat:

  • Pohjoinen, 6 jäsentä: Pennala, Virenoja, Heinämaa
  • Läntinen, 6 jäsentä: Luhtikylä-Viljaniemi, Mallusjoki, Karkkula
  • Keskusta, 10 jäsentä: Koivula-Myllylä, Keskusta, Tönnö, Tietävälä-Pakaa
  • Itäinen, 6 jäsentä: Artjärvi, Kuivanto, Niinikoski

Liite: pdf Aluejohtokunnan tehtävät (81 KB)

Aluejohtokuntaan voi jäseniä esittää kyläkokoukset, kylillä toimivat yhdistykset ja asiasta kiinnostuneet kyläläiset (ilmoitus omasta halukkuudesta tehtävään). Kyläkokouksia on järjestetty tähän mennessä 2 kylällä (Artjärvi, Pennala) ja näiden kyläkokousten jo tekemät esitykset tullaan ottamaan huomioon valintakäsittelyssä.
Lähtökohta on että kultakin em. kylältä valittaisiin 2 jäsentä aluejohtokuntaan. Mikäli kylältä ei tule kahta sopivaa ehdokasta niin tällöin tästä voidaan poiketa. Keskustan aluejohtokunnan osalta 2 paikkaa on varattu aluejohtokuntaan muulla kuin kylä-perusteella (esim. ikäihmisten edustaja). Aluejohtokunnissa on sukupuolikiintiö: jos jäseniä on esim. 6 niin puolet on oltava miehiä ja puolet naisia.

Aluejohtokuntien jäsenten ehdokkuudesta:
  • Valinnat tehdään ei-poliittisin perustein alueen asukkaista: Orimattilan kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen varsinainen jäsen ei voi asettua ehdokkaaksi aluejohtokuntaan.
  • Ehdokkaaksi asettuvan henkilön on oltava vähintään 18-vuotias (täyttänyt 18 vuotta viimeistään 2.10.2017).

Esitykset aluejohtokunnan jäseneksi on jätettävä viimeistään 25.8.2017 klo 15.00 mennessä. Esitykset tulee jättää s-postitse osoitteeseen: . Esityksessä pitää olla henkilön nimi ja yhteystiedot (mahdollinen s-posti, puhelinnumero ja osoite) ja aluejohtokunta johon henkilö on ehdolla.

Aluejohtokuntien jäsenten valinta: Osallisuus- ja aluetyöryhmä tekee ehdotusten pohjalta esityksen kaupunginhallitukselle aluejohtokuntien jäsenistä ja valtuusto valitsee aluejohtokunnan jäsenet tehtyjen esitysten mukaan.

Tarvittaessa lisätietoja antaa kaupungilla:
Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen: 040 848 3051,

Aluejohtokuntien aluejako kartta