Hyppää sisältöön

JULKIPANOILMOITUS

Ympäristönsuojelusihteeri 27.7.2017

Päätöksen antopäivä on 1.8.2017

 

Orimattilan ympäristönsuojelusihteeri antaa 1.8.2017 seuraavan päätöksen:

§ 5   Orimattilan Ampumaratayhdistys ry Ympäristöluvassa määrätyn YSL 199 §:n mukaisen vakuuden vapauttaminen

Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä ajalla 2. - 31.8.2017 Orimattilan kaupungintalolla (os. Erkontie 9) virka-aikana.

Päätöksen viimeinen muutoksenhakupäivä on 31.8.2017.

Julkipantu ilmoitustaululle ajalle 31.7.-31.8.2017

Muutoksenhaku: Vakuuden vapauttamispäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta os. Erkontie 9, 16300 Orimattila