Hyppää sisältöön

15.9.2017 annetaan seuraava ympäristölupapäätös
§ 25 Vainion Teurastamo Oy, teurastamotoiminta kiinteistöllä 560-418-11-415, Viljamaa
Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta.

15.9.2017 annetaan seuraava hylkäävä ympäristölupapäätös
§ 26 NCC Industry Oy, kallion louhinta ja murskaus, kierrätettävän asfaltin vastaanotto ja murskaus sekä puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoalueen perustaminen kiinteistölle 560-407-12-65,Mallusjoki.

Päätöksien viimeinen muutoksenhakupäivä on 16.10.2017
Päätökset ovat nähtävillä ajalla 15.9. – 16.10.2017 Orimattilan kaupungintalolla (os. Erkontie 9) virka-aikana.
Julkipantu ilmoitustaululle ajalle 14.9. – 16.10.2017 

Muutoksenhaku:
Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, päätöksen antopäivää lukuun ottamatta.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksistä saa Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta os. Erkontie 9, Orimattila, puh. 03 888 111.