Hyppää sisältöön

Ympäristövaliokunta 22.11.2017
Päätöksen antopäivä on 30.11.2017.

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava yhdistetty maa-aines- ja ympäristölupapäätös

§ 60 Pärhä Oy
maa-aineslain 4 a §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottoon 10 vuodeksi ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kiinteistöllä louhitun louheen ja kiinteistön ulkopuolelta tuotavan pilaantumattoman maa- ja kiviaineksen sekä MARA-asetuksen laatukriteerit täyttävän betoni jätteen ja kantojen murskaukseen ja välivarastointiin kiinteistölle 560-411-3-254

Päätöksen viimeinen muutoksenhakupäivä on 2.1.2018

Päätös on nähtävillä ajalla 30.11.2017 – 2.1.2018 Orimattilan kaupungin neuvonnassa, osoite Erkontie 9, 16300 Orimattila sekä osoitteessa www.orimattila.fi (Päätöksenteko ja hallinto – Päätöksenteko – Esityslista ja pöytäkirjat).

Julkipantu ajalle 29.11.2017 – 2.1.2018

Muutoksenhaku:
Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, päätöksen antopäivää lukuun ottamatta.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh. 040-5216733,