Hyppää sisältöön

Vesihuoltolain 7 §:n mukaan kunnan on sisällytettävä vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin kaikki ne alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnittelun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesihuoltolain 8 §:n nojalla kunta hyväksyy toiminta-alueet.  pdf Toiminta-alue kartta (6.29 MB)

Vesiosuuskunta Villihiisi hakee vesi- ja viemärihuollon toiminta-aluetta.

Alueen kiinteistönomistajille ja haltijoille sekä muille, joiden oikeutta tai etua edellä mainittu asia saattaa koskea, varataan mahdollisuus tutustua Vesiosuuskunta Villihiiden esittämään toiminta-alueeseen.

Asiaa koskevat asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä ajalla 11.1.2018 – 12.2.2018 Orimattilan kaupungintalolla Erkontie 9, Orimattila sekä kaupungin kotisivuilla.

Mahdolliset asiaa koskevat kannanotot pyydetään osoittamaan Orimattilan elinvoima- ja tekniselle valiokunnalle ja lähettämään osoitteella: Orimattilan kaupunki, Erkontie 9, 16300 Orimattila. Kirjallisten kannanottojen tulee olla perillä viimeistään 12.2.2018 klo 17.00 mennessä.

Kirjalliseen kannanottokirjelmään on merkittävä nimi, puhelinnumero ja postiosoite, jolla asiaa koskevat mahdolliset ilmoitukset saadaan lähettää. Kirjelmään on merkittävä myös yllä oleva asia. Jos asia koskee kirjelmän tekijän kiinteistöä, kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä kylä ja kunta. Kirjelmä on kannanoton tekijän tai mielipiteen esittäjän tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava. Allekirjoitus on selvennettävä.

Orimattilassa 11.1.2018
Orimattilan elinvoima- ja tekninen valiokunta