Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin vaali suoritetaan 28.1.2018 ja tarvittaessa 11.2.2018.
Ennakkoäänestys vaalin ensimmäisessä toimituksessa on 17. – 23.1.2018 ja mahdollisessa toisessa toimituksessa 31.1. - 6.2.2018.

Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat Orimattilassa kaupungintalo, pääkirjasto ja kirjastoauto

Kaupungintalo, Erkontie 9, on avoinna:

1. vaali
17. - 19.1. klo 9 - 19
20. - 21.1. klo 9 - 16
22.1. klo 9 - 19
23.1. klo 9 - 20

2. vaali
31.1. - 2.2. klo 9 - 19
3. - 4.2. klo 9 - 16
5.2. klo 9 - 19
6.2. klo 9 - 20

Pääkirjasto, Lahdentie 65, on avoinna:

1.vaali 

17.1. klo 12 - 19
18. - 19.1. klo 10 -15
22. - 23.1. klo 12 - 19

2. vaali

31.1. klo 12 - 19
1. - 2.2. klo 10 - 15
5. - 6.2. klo 12 - 19                                        

Äänestysauto:

1.vaali 20.1. ja 2. vaali 3.2.

klo 9.30 – 10.15 Heinämaan rukoushuone

klo 10.30 – 11.30 Virenojan koulu

klo 12.00 – 13.00 Luhtikylän koulu

klo 13.30 – 14.30 Järvikunnan koulu

klo 15.30 – 16.30 Artjärven tori

klo 17.00 – 18.00 Kuivannon koulu

Kotiäänestys:

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun omaishoitaja, jos hänellä on voimassa oleva omaishoidon päätös, asuu samassa taloudessa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettava. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti kaupungintalon neuvonnassa olevilla lomakkeilla tai puhelimitse 040 750 8442 viimeistään 16.1.2018 klo 16.00 mennessä. Samalla kertaa voi ilmoittautua mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen. Muutoin mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 30.1.2018 klo 16.00 mennessä.

 

Äänestysalueet ja äänestyspaikat sekä ennakkoäänestyksen aukioloajat ilmenevät äänioikeutetuille postitetuista ilmoituskorteista.

Orimattilan kaupungin keskusvaalilautakunta